Kommunelegene anbefaler å avlyse alle større arrangement

Anbefaler å avlyse alle arrangementer

Skrevet av Andre Bruun
10.03.2020 08:15 - OPPDATERT 10.03.2020 11:01

Som en forhåndsregel mot et epidemiutbrudd i Vest-Lofoten, anbefaler kommunelegene i Vest-Lofoten i samråd med Norsk Folkehelseinstitutt å avlyse alle offentlige arrangementer i den kommende tid.

- Kommunelegene i Vest-Lofoten har i samråd med Folkehelseinstituttet valgt å gå ut med en sterk advarsel mot arrangementer eller lignende som samler mange folk på ett sted. I særdeleshet gjelder det arrangementer med mange tilreisende utenfra regionen, heter det i en uttalelse fra fylkeslegene i Vestvågøy.

Setter grense på hundre
- Vi velger å sette en grense på hundre personer, som et utgangspunkt. Men her må det tas skjønn med. Det vil nok bety at mange kulturarrangementer, og sportsarrangementer i den nærmeste tid kan måtte avlyses.

For Vest-Lofoten, er det i den nærmeste tiden konserten med bandet Vamp på Meieriet som er i faresonen. Den, sammen med fotballarrangementet Byggern Cup, som etter planen skal avholdes førstkommende søndag, må det tas en avgjørelse rundt.

- I tillegg så må ikke eldre og syke utsettes for unødig risiko, så der anbefaler vi stor årvåkenhet i forbindelse med samlinger.

Anbefaling fra kommunelegene i Lofoten og Vesterålen 
Fra før av, har kommunelegene i både Lofoten og Vesterålen lagt ut en felles uttalelse som finnes på kommunenes hjemmesider.

Smittevernlegene i Lofoten og Vesterålen råder alle arrangører av offentlige og private tilstelninger om å følge med på smitteutviklingen i Norge, og oppdatere seg å råd gitt av folkehelseinstituttet på FHI.no.

Det er nødvendig med omfattende tiltak for å dempe spredningen av koronavirus. 

Den største faren for samfunnet er mangel på personell og utstyr i helsevesenet dersom svært mange blir syke samtidig. 

Følgende råd gjelder fra mandag 9. mars:

Arrangement med mange tilreisende fra utenfor regionen:
Disse anbefales det sterkt å avlyse. 

Større arrangement der folk har tett kontakt over tid:
Dette gjelder for eksempel store konserter eller idrettsturneringer. 
Disse anbefales avlyst.

Kulturelle arrangement i mindre skala:

Med «mindre skala» menes anslagsvis under 100 personer totalt. Dette inkluderer korpsøvinger,  fotballtreninger, kino/teater og lignende. Disse kan avholdes. Det må likevel understrekes til medlemmer/besøkende at personer som har vært i områder med vedvarende smitte unngår å oppsøke slik, det samme gjelder personer som har luftveissymptomer, ikke bør møte. Man bør for slike arrangement vurdere tiltak som reduserer smitte, for eksempel å droppe matservering dersom dette er planlagt. 

Arrangement i sykehjem eller andre institusjoner for eldre:
Anbefales avlyst. Vanlige besøk bør begrenses mest mulig. 

Mindre arrangement for lokale aktører:
Dette er for eksempel medlemsmøter, bursdager og lignende. 
Disse kan avholdes som vanlig, men alle bør være nøye med å gi personer med risiko og personer med potensiell smitte beskjed om å holde seg hjemme. Er du usikker  så kontakt kommuneoverlegen i din kommune.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.