Foto: Maja Borgvatn Karlsen.

"AP VALGTE Å STEMME NEI – JA DET GJORDE VI!"

Skrevet av Maja Borgvatn Karlsen
22.06.2018 09:20 - OPPDATERT 23.06.2018 08:02

- Etter Lofotpostens oppslag om at AP valgte å stemme nei fordi forslaget fra Høyre kom muntlig er det på sin plass å opplyse bakgrunnen for at AP ikke ville stemme for forslaget, sier gruppeleder for Ap, Eva-Karin Busch i sitt innlegg.

Busch enviser til kommunstyresak 048/18 - 18/5533 - Heltid i Vestvågøy? Status på hel/deltid, tiltak for videre arbeid. Link til sak: https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_vestvagoy/wfdocument.ashx?journalpostid=2018005533&dokid=1429215&versjon=5&variant=P&

Etter Lofotpostens oppslag om at AP valgte å stemme nei fordi forslaget fra Høyre kom muntlig er det på sin plass å opplyse bakgrunnen for at AP ikke ville stemme for forslaget.  Dersom journalisten hadde interesse av å vite hele bakgrunnen kunne hun kontaktet meg eller andre i AP dersom hun ikke ville snakke med meg.  Men det er klart, artikkelen ville ikke blitt så «artig» da.  Nå var det nå slik at også andre parti stemte for Administrasjonsutvalgets innstilling, men det var heller ikke så interessant å opplyse leserne om.

I administrasjonsutvalget den 5 juni 2018 vedtok administrasjonsutvalget enstemmig rådmannens innstilling.  Høyres representanter var også til stede.  Det fremkom ingen endringsforslag i møtet.

Administrasjonsutvalget er politikernes samarbeidsorgan med ansattes organisasjoner.  Hensikten er jo at ansatte skal være kjent med og eventuelt gi sin mening om eventuelle forslag.  Saken var også drøftet med ansattes organisasjoner som munnet ut i en felles erklæring.  Her ligger det useriøse.

Lofotposten fremstiller det slik at Høyres forslag hadde konkrete tiltak, underforstått det hadde ikke innstillingen fra administrasjonsutvalget.  Dette er selvfølgelig ikke tilfelle. At Høyres forslag hadde flere ord og flere prosenter betyr jo ikke at det er mere konkret.  Forslaget fra Høyre innebar blant annet at det er en forutsetning at sykefraværet skal reduseres og effektivisering av kommunens tjenester.  Det er vel ingen som har mot at sykefraværet reduseres, men at dette og at de ansatte skal springe fortere skal være en forutsetning for at kommunen innfører heltidsstillinger kan selvfølgelig ikke Arbeiderpartiet være med på.

Dersom Arbeiderpartiet hadde valgt å gå for forslaget ville konsekvensen vært at vi hadde foreslått å sende saken tilbake til Administrasjonsutvalget for ny behandling der.

Høyre har dessverre aldri vist stor interesse/funnet det nødvendig å fremme sine forslag i Administrasjonsutvalget. Det har Arbeiderpartiet beklaget flere ganger til enkelte Høyre-representanters irritasjon.

Til slutt vil jeg stå på min påstand; ett så omfattende forslag burde vært gjort kjent for øvrige partier og ansattes organisasjoner på ett tidligere tidspunkt.

Leknes 21.06.18

Eva-Karin Busch

Gruppeleder Vestvågøy Arbeiderparti

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.