Dag Walle er verneombud i Lofoten brann- og redning for Vestvågøy og Flakstad, Foto: Kurt E. Kleppe-Holm.

Bekymret for brannberedskapen

Skrevet av Andre Bruun
08.02.2021 12:07 - OPPDATERT 08.02.2021 15:57

Verneombud i Lofoten brann- og redning for Vestvågøy og Flakstad, Dag Walle. har sendt en bekymringsmelding til Flakstad kommune angående brannberedskapen i kommunen.

Walle mener at beredskapen er for dårlig, og at dette kan være en belastning for de få ansatte i brannvesenet i kommunen.
- For tiden er det tre konstabler disponible på dagtid ved stasjonen på Ramberg, skriver han i meldingen, og påpeker at to av de tre ikke bor i Flakstad.

- Én bor i Moskenes og én bor på Vestvågøy. Altså drar de hjem etter arbeidsdag slutt. Tidvis vil disse heller ikke være tilgjengelig på dagtid grunnet møter, tjenestereiser eller sykdom. I tidsrommet utenom vanlig arbeidsdag er det mellom 2 og 4 konstabler tilstede, varierer ut i fra jobb, bosted og skadested, skriver han.

Psykisk belastning
Han er mest bekymret for den psykiske belastningen det lave antallet ansatte kan bli utsatt for.
- Ved alvorlige hendelser (ulykker) med personskader vil belastning på disse kunne bli langt større enn ønskelig. Følelsen av å ikke strekke til kan sette alvorlige spor, spesielt i en situasjon der det står om liv. I denne sammenheng er det også viktig å forstå at Flakstad en liten kommune der alle kjenner alle, kanskje er det venn eller slekt du finner på skadestedet, skriver Walle.

Flakstad kommune har utlyst stilling som deltidsbrannmenn i 1,7 prosent stilling. Dag Walle sier at det erfaringsmessig er vanskelig å rekruttere folk til slike stillinger.
- Det søkes for tiden etter brannkonstabler, men erfaringsmessig er responen meget laber eller ikke til stede, sier han i bekymringsmeldingen.

Tar beredskap og personal på alvor
Brannsjef, Ragnhild Sæbø er kjent med bekymringsmeldingen, som også hun har mottatt fra Walle.
- Jeg forstår verneombudet veldig god. Samtidig har vi hatt en veldig alvorlig sak i Vesterålen nylig, og i lys av det mener jeg det er viktig å understreke at sikkerheten til innbyggerne i Flakstad er godt ivaretatt. Politikerne i kommunen har vedtatt at beredskapen skal være høyere enn forskriftene krever, sier hun.

Hun sier også at ledelsen tar mannskapets helse på alvor.
- Vi gjør vårt ytterste for av våre brannfolk skal ha en god mental helse, og vi jobber videre med de som allerede er ansatt, slik at deres behov blir ivaretatt, sier hun.

Kommunen har fått noen søkere til de utlyste stillingene, noe brannsjefen er fornøyd med.
- Vi har noen navn på blokka med tilhørighet på Ramberg. Her er vi nå inne i en prosess for å flere folk til brann- og redningstjenesten i kommunen. I tillegg vil vi justere vaktlister slik at de blir mer i takt med mannskapenes geografiske tilhøringhet. Vi jobber også med fornyelse av materiell og venter blant annet to nye biler, forteller hun.

Bekymringsmeldingen fra Walle ser hun også på som et ønske om fokus.
- Jeg lerser også meldingen som et ønske fra verneombudet om å rette fokuset mot en viktig sak, noe som i mine øyne er veldig positivt.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.