Prosjektleder for Reinebringen, Ninette Johansen og vakt ved stien opp til fjellet, Tore Opdal opplever at de fleste har forståelse av hvorfor stien er stengt.

Ber folk respektere forbudet

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
06.06.2019 12:50 - OPPDATERT 06.06.2019 16:25

Tore Opdal fra Stibyggjaren har fått i oppdrag å stoppe folk som vil gå på Reinebringen i sommer. Alt i alt en takknemlig jobb mener han, selv om noen likevel prøver seg.

- Etter at Ninette satte opp plakater er det nesten ingen som kommer hit for å gå på Reinebringen. Det er nesten så det blir litt kjedelig å stå her, sier han og ler.

- Men alt i alt er det en takknemlig jobb. Jeg treffer mange hyggelige folk  som kanskje ikke har fått med seg at stien opp til dette kjente fjellet er stengt.

Det var tirsdag at stiene opp til Reinebringen offisielt ble stengt, men først i dag var vakten på plass. Stiene vil være stengt fram til midten av juli.

Sherpasti

Det er arbeidet med fortsettelsen av den etter hvert så mye omtalte sherpastien som nå er i gang. Reinebringens store popularitet har medført stor slitasje på terrenget og utbedringer er derfor nødvendig. Terreng og værforhold gjør at arbeidet må foregå i sommersesongen mens det er flest besøkende. Det er åtte av Stibyggjaren sine ansatte, sherpaer fra Nepal som er spesialister i denne type arbeid. 

Stopper ivrige fjellvandrere

Opdal forteller at til tross for at forbudet er godt annonsert er det noen som prøver seg på en «spansk en».

- De aller fleste er forståelsesfull og respekterer forbudet. Noen kommer hit og har rett og slett ikke fått med seg at stien er stengt. De skjønner vår begrunnelse når de får det forklart. Men så har du andre som har så lyst til å komme seg på toppen at de ser etter en mulighet uten å tenke på at det foregår et arbeid oppe i fjellet. De går gjerne langs gjerdet, den fysiske sperringen, og ser om det er mulig å komme seg på andre siden. Da må vi være strenge og rett og slett stoppe dem, sier han.

 Full forståelse

Lars og Marit Lona er to ivrige fjellvandrere som har veldig lyst til å gå på Reinebringen.

- Tore har forklart oss alt om prosjektet så vi har ingen problemer med å respektere forbudet. Vi er glade i å gå i fjellet og har opplevd det flere andre steder der de har bygge lignende stier. Det er så flott her at vi finner mer enn gjerne andre toppturer i området, sier de.

Livsfarlig

Prosjektleder, Ninette Johansen understreker at forbudet gjelder hele døgnet, også på natten når det ikke vil være vakthold.

- Dette er et anleggsområde, og vil være stengt 24 timer i døgnet. Folk kommer hit og forsøker seg med at det må da være greit å gå her når det ikke står vakt her og ingen arbeider opp i fjellet. Det er forbundet med livsfare å bevege seg inn i området uansett når på døgnet. Vi har satt opp et gjerde og det er ikke anledning til å gå inn i området. Hvis man går inn og forsøker å klarte over steinene som er lagt klar så kan det rase ut. Det er derfor ekstremt viktig å respektere forbudet, understreker hun.

Det står også vakt ved steindeponiet ved Djupfjordbrua. Dette for å hindre at folk går på Reinebringen via stien inn til Djupfjorden.

Fikk midler

Johansen forteller at prosjektet koster mye, men at det stadig kommer inn penger.

- Vi fikk nylig 2 millioner kroner fra Miljøverndepartementet, og 1.5 millioner fra prosjektet Lofotstier. Nå håper vi at det også skal komme penger fra Olav Thon-stiftelsen og tippemidler fra Norsk Tipping. Da vil vi langt på vei ha finansiert dette viktige prosjektet, sier hun.