Leder av Lofotrådet, ordfører Remi Solberg i Vestvågøy. Foto: Espen Mortensen.

Ber om felles karanteneregler for Nordland

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
19.03.2020 11:51 - OPPDATERT 19.03.2020 13:57

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg, og fem andre ordførere i fylket vårt, ber nå justisminister Monica Mæland og den nasjonal kriseledelsen om å vedta felles karanteregler for hele Nordland.

Ordførerne ønsker 14-dagers karantene for alle som kommer fra områder sør for Dovre, slik Lofoten og Vesterålen allerede har innført.

Her kan du lese hele brevet som er sendt til justisministeren:

Covid-19 er svært alvorlig for landet vårt, både i et helse- og samfunnsperspektiv. Nordland har foreløpig lite (eller ingen) horisontal smitte mellom mennesker per 18 mars 2020. Vi har alle et ansvar for å gjøre det vi kan for å bidra til at utviklinga av COVID-19 går slik at våre lokalsamfunn kan håndtere dette. Dette ønsker alle kommunene i hele Nordland å bidra til, både fordi det er viktig for våre innbyggere og i et nasjonalt perspektiv.

Vi er ekstra opptatt av å bryte smitteforbindelser mellom sør og nord. I Nord-Norge har vi mye samfunnskritisk infrastruktur og personell, ikke minst i forbindelse med Forsvaret. Vi har en sårbar infrastruktur i spesialisthelsetjenesten, med store geografiske avstander og ett Universitetssykehus som dekker en hel landsdel. Mange kommuner er avhengig av at pasienter fraktes med ambulansefly til sykehus dersom de blir alvorlig syke. Ambulansefly er sårbare for smitte, og det er grunn til å spørre om ambulanseflysituasjonen i Nord-Norge vil kunne håndtere en eskalering av smittesituasjonen i nord.

Det viktigste vi kan gjøre nå i et forebyggende folkehelseperspektiv er å bryte flest mulig forbindelser mellom høyprevalente og lavprevalente områder. Disse prinsippene som har vist seg mest effektive for å bekjempe epidemier og er bakgrunnen for at en rekke nordnorske kommuner har fattet ulike vedtak for å begrense trafikk og mulig smittespredning. 

Dette er bakgrunnen for de ulike tiltakene som kommuner i Nordland har gjort av smittevernhensyn. Samtidig ser vi at det er behov for god koordinering mellom kommunene, da folk lever og virker på tvers av kommunegrenser også hos oss.

Ordførerne i Bodø, Rana, Narvik, Vestvågøy, Alstahaug og Lødingen, som er ledere i de seks regionrådene i Nordland, vil på det sterkeste anmode myndighetene om å gjennomføre tiltak for å hindre at smitten brer seg videre til de nordlige fylkene. Vi registrerer at stadig flere kommuner «stenger» kommunegrensene og innfører kommunale karantener for de som har vært lengre sør i Norge. Vi ber om nasjonale tiltak og retningslinjer for dette.

Dersom vi klarer å holde situasjonen i nord på det nivået vi er nå, med lave antall smittede og god smittesporing, vil vi kunne opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og forhåpentligvis også komme i posisjon til å bidra for å avhjelpe i det arbeidet som må gjøres med den eskalerende situasjonen i Sør-Norge.  Vi vil også peke på at det kan være behov for ulike retningslinjer for testing i høyendemisk og lavendemisk område.

Som ordførere vil vi understreke at det er et nasjonalt ansvar å hindre spredning mellom de høyprevalente og lavprevalente områdene. Derfor ber vi myndighetene om umiddelbart å treffe tiltak som er effektive for å hindre at ytterligere smitte sprer seg til Nord-Norge.

Vi ber myndighetene innføre karantene på 2 uker for personer som reiser fra Sør-Norge til Nord-Norge med umiddelbar virkning.

Med vennlig hilsen

Rune Edvardsen, Ordfører i Narvik

Hugo Jacobsen, Ordfører i Lødingen

Remi Solberg, Ordfører i Vestvågøy

Geir Waage, Ordfører i Rana

Peter Talseth, Ordfører i Alstahaug

Ida Pinnerød, Ordfører i Bodø

Les mer om:

Koronaberedskap
Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.