Utmerkelsen, bestående av et diplom og et stipend på 5000 kroner, ble på en personalsamling på Aust-Lofoten videregående skole fredag 20. desember overrakt vinneren av rektor Hugo Bjørnstad.

Bjørner ble årets instruktør

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
31.01.2020 06:00 - OPPDATERT 08.02.2020 23:17

Bjørner Fredriksen ble like før jul kåret til årets instruktør av Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten.

For 4. gang har styret i Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten (FOKLO) kåret årets instruktør blant sine engasjerte instruktører og faglige ledere.

Det var Bjørner Fredriksen ved Aust-Lofoten videregående skole som ble kåret til årets instruktør for 2019 med følgende begrunnelse

Kriteriene for utdeling av prisen skal være at veileder/ instruktør framstår som en fremragende ambassadør for sitt fag, og en god rollemodell for lærlingen. Det skal dessuten legges vekt på positive egenskaper og god fagkompetanse. Det innebærer evnen til både å vise, forklare og begrunne ulike sider ved fagutøvelsen. Gode evner til å dele kunnskap og skape et godt læringsmiljø for lærlinger.

FOKLO sier videre at Bjørner er en faglig leder som er svært faglig sterk og som tar seg av lærlingene på en pedagogisk og omsorgsfull måte. Han er alltid forberedt og har meget god innsikt i lærlingens sterke og svake sider og er ikke bare kunnskapsrik i faget, men også når det gjelder psykiske og fysiske forhold som kan påvirke lærlingens evne og mulighet til å gjøre en god jobb og tilegne seg mest mulig lærdom. Han er tålmodig og forståelsesfull samtidig som han stiller krav og forventninger som formidles til lærlingen. Bjørner evner å skape et godt arbeidsmiljø og han bidrar til å få lærlingen til å fungere i en variert og til tider krevende arbeidssituasjon.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.