Gjennom hovedprosjektet Klimavennlig kystfiske arbeides det for å realisere visjonen om en fullstendig miljøvennlig fiskerinæring. I dag inviterer prosjektleder Kurt Atle Hansen til Energikafé og konferanse.

Blå innsikt for grønn fremtid - konferanse

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
28.11.2019 13:50 - OPPDATERT 29.11.2019 00:17

Hvordan kan man begrense utslippene i fiskerinæringen, både til vanns og til lands er noe av det torsdagens dagskonferanse i Flakstad skal forsøke å belyse.

Klimaendringene påvirker fiskeriene og kysten, og Norge har satt som mål at klimagassutslippene skal reduseres med 40 prosent innen 2030 i forhold til 1990-nivå. Da trenges det konkrete tiltak for at kystfiske skal være både lønnsomt og klimavennlig i framtida.

Det skriver næringssjef i  Flakstad, Kurt Atle Hansen i invitasjonen som er sendt ut til fiskarlagene, fiskere, fiskekjøpere, produsenter, elektrofirma, andre teknologibedrifter og utviklingsmiljø inn imot elektrifisering og grønn energi og til andre som er interessert tematikken.

Greensight 2019 er oppfølging av fagseminaret som ble avholdt for to år siden om klimavennlig kystfiske.

- Fiskerikommunen Flakstad vil være i front for å skape
attraktive, livskraftige og grønne fiskevær hvor fiskerne og fiskerinæringa fortsatt spiller hovedrollen, skriver han også i invitasjonen.

Gjennom prosjektet Klimavennlig kystfiske arbeides det for å realisere denne visjonen. Prosjektet skal dokumentere og kombinere vitenskapelig og praktisk kunnskap, og vise løsninger for at kystfiskefartøy og landanlegg i kystfiskehavner får mindre energiforbruk og lavere utslipp av klimagasser.

Mange foredragsholdere
Konferansen, som avholdes på U.L. Lysbøen, åpnes av ordfører Trond Kroken. Deretter går det slag i slag. Hovedtema for første del av konferansen er «Sjarkfiskeren - utdatert romantiker eller fremtidsretta og grønn innovatør?», der et av unedertemaene er «Hvorfor klimavennlig kystfiske?» med prosjektleder Kurt Atle Hansen, som representerer Flakstad kommune. Jahn Petter Johnsen, UiT tar for seg «Utvikling for framtidas kystfisker – økonomi, helse og samfunn».

Del to tar for seg hvordan man kan elektrifisere fiskeværet; kunnskap og muligheter.  Her vil  Terje Angelsen fortelle om hybridbåten Angelsen Senior og hvilke erfaringer de har gjort så langt? «Grønn lading og smart energistyring i havna», er et tema Bjarte Hoff og Matteo Chiesa fra UiT vil drøfte, 

Tredje og siste del skal forsøke å gi svar på spørsmålet; Fremtidas sjømat produseres uten diesel? Norges kystfiskarlag og Norges fiskarlag gjør seg noen tanker over temaet «Klimaspor, politikk og marked»,  mens «Utfordringer og klimasatsing – kostnadseffektiv drift og tilpasning til markedet» blir tema fra Kristoffer Karlsen, Brødrene Karlsen AS fra Husøy og lokale fiskeribedrifter i Flakstad.
Berit Kristoffersen og Kurt Atle Hansen tar seg av oppsummeringen og sier litt om videre arbeid.

Energikafé på Lysbøen
I kveld bli arrangert energikafé på Lysbøen. Her vil mange av foredragsholderne fra dagens konferanse møte alle som er interessert, og prosjektleder, Kurt Atle Hansen vil gi et nærmere svar på hva et klimavennlig kystfiske innebærer?

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.