Øyvind Løvdal og Rune Hovdan under lanseringen av Aqila på Gimsøy lørdag Foto: Aurora Borealis Multimedia.

Den nye el-installatøren

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
24.11.2019 20:44

Hovdan på Gravdal og Fr. Wangsvik i Svolvær slår seg sammen. I helgen har de ansatte vært samlet på Gimsøy. Aqila blir det nye navnet.

Det skriver det nye selskapet i en pressemelding lørdag ettermiddag.

- De kom fra to selskaper, og dro i ny, felles drakt, sier Rune Hovdan.  

Han blir daglig leder i Aqila, som allerede fra mandag vil være synlig som merkevare i Lofoten.  

- Navnet, logo og øvrig profil har vært en godt bevart hemmelighet fram til vi møttes på Gimsøy lørdag. Mandag morgen blir det hengt opp banner med Aqila på byggene i Svolvær og på Gravdal. De ansatte har dessuten fått utlevert hvert sitt sett med nye arbeidsklær, slik at vi kan møte som Aqila på arbeidsplassene rundt om i Lofoten allerede på mandag, sier Rune Hovdan. 

Ansatte i det nye selskapet Aqila. I forgrunnen  fr.v. Frode Nordhus, Arvid Strand, Ole-Petter Pedersen og Rune Hovdan. Foto: Aurora Borealis Multimedia.

Samlingen på Gimsøy markerer overgangen fra de gamle merkevarene, til Aqila. De ansatte har vært involvert i arbeidet med å bygge en felles organisasjon, nytt navn og felles profil. Samtidig som de ansatte har vært involvert i prosessene, har det vært et mål å bevare en nysgjerrighet og spenning rundt navn og logo. Det eksakte navnet og grafisk profil er det kun et fåtall personer som hadde kjennskap til inntil lørdagens fellessamling:

- De ansatte vil kjenne igjen ulike elementer fra den kreative prosessen som har vært kjørt i regi av Aurora Borealis Multimedia. 

- Vi har hatt samlinger med de ansatte i Svolvær og på Gravdal, forteller Rune Hovdan. 

Arvid Strand har arbeidet i Fr. Wangsvik siden han begynte som lærling i 1984. De siste årene har han vært daglig leder. Fra mandag tar han fatt på oppgaven som avdelingsleder for Aqila i Svolvær. Han ser fram til å komme i gang i ny drakt.  

- Det er naturligvis vemodig å gi slipp på det tradisjonsrike Wangsvik-navnet. Samtidig føles det veldig riktig å slå sammen virksomhetene og satse videre som en større og sterkere enhet med hele Lofoten som nedslagsfelt, sier Strand. 

Som avdelingsledere får han følge av Ole Petter Pedersen på Gravdal og Frode Nordhus på Røst. Pedersen har arbeidet som prosjektingeniør i Hovdan siden 2007. Frode Nordhus har vært ansatt i Hovdan siden 2003, og fortsetter som avdelingsleder for Aqila på Røst. 

 ofotkraft overtok 75 prosent av Hovdan i 2002. Gjennom eierskapet i Hovdan har Lofotkraft vært sentral også i Wangsvik siden 2010, da Hovdan ble eneeier av Svolvær-selskapet som ble stiftet i 1937. 

- Vi har hatt en overordnet gjennomgang og vurdert vårt engasjement på installasjonssiden. Konklusjonen ble at Lofotkraft vil bidra til å sikre arbeidsplassene ved å bygge et større og sterkere selskap gjennom å samle de to virksomhetene. Det ligger ingen synergier eller stordriftsfordeler i daglig drift mellom Aqila og Lofotkraft, men vi ønsker å være en stabil, utviklende og langsiktig eier, sier økonomisjef i Lofotkraft, Øyvind Løvdal.  

Han har sittet sentralt i sammenslåingen i tiden etter at den overordnede, strategiske beslutningen ble tatt på eiernivå.  

- Når vi først besluttet å samle virksomhetene, fant vi det mest framtidsrettet å etablere ei ny, felles overbygning med nytt navn og logo. Vi tar med oss det beste fra Hovdan og Wangsvik gjennom rundt 80 solide ansatte som nå utgjør Aqila, legger Løvdal til.  

Selv om Aqila-navnet vil være i bruk fra og med mandag, vil de gamle merkevarene være å se ennå en stund. Av cirka 80 ansatte, farter mange rundt i Lofoten i profilerte biler. I en overgangsfase vil både Hovdan og Fr. Wangsvik være å se etter veiene og på byggeplasser inntil alle bilene er profilert om.  

Fra årsskiftet vil også skipsinstallasjonsvirksomheten til Flåtens Elektro gå inn under Aqila-paraplyen.