"Det er riktig at det blir ryddet opp i feil som er begått"

Av Maja Borgvatn Karlsen
11.06.2018 09:03 - OPPDATERT 11.06.2018 09:03

MENINGER: Senterpartiet i Flakstad er kommet med en interpellasjon om at utbyggere på Jusneset kan bygge etter den gamle reguleringsplanen.

Flakstad SP beklager at denne interpellasjonen kommer seint, men ber om at den kan tas inn og behandles i kommunestyremøte 12. juni på grunn av sakens viktighet for kommunen og flere innbyggere som har startet sine byggeplaner.  De ber om at ordfører videresender eposten til kommunestyret;

Flakstad Sp registrerer at det er kommet flere dispensasjonssøknader for bygging av boliger i byggefeltet på Justnes.

Etter at det kom opp at Statens vegvesen har levert innsigelse under høringen av reguleringsplan og kommunestyret trakk godkjenningen av reguleringsplanen for Justnes boligfelt har det vist seg at flere har konkrete byggeplaner i området.

Senterpartiet mener det er riktig at det blir ryddet opp i feil som er begått. Den uheldige situasjon som har oppstått har kommunen et ansvar i å få løst. Slik saken står nå vil den ha store uheldige konsekvenser for utbyggere og samfunnet generelt.

 

Før siste reguleringsplan for Jusneset ble utarbeidet i 2011-2012, var det en godkjent reguleringsplan fra 1981 for samme område. Når den nye planen nå viser seg å ikke være godkjennt/gyldig vil det si at den gamle planen kan gjennintre. Slik Sp forstår det, kan dermed utbyggere bygge etter den gamle planen.

Det vises også til at i gjeldende kommunedelplan for Ramberg er boligfeltet på Justnes lagt inn og vedtatt.

(Det vises forøvrig til vedtak ang sak om Justnes boligfelt KS-sak 030/18 ikke er lagt ut på kommunens hjemmeside.)

Flakstad Sp ber om at kommunestyret tar opp saken i førstkommende møte den 12. juni slik at de som ønsker å bosette seg på Ramberg kan få mulighet til det.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret presiserer at reguleringsplan for Justnes fra 1981 gjeninntrer som gjeldende reguleringsplan for Justnes boligfelt etter at reguleringsplan for Justnes ble trukket i KS-sak 030/18.

 

 

Flakstad SP

v/ kommunestyregruppen

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.