Regiondirektør i NHO Nordland rapporterer om dystre tall for næringslivet i Nordland

Dystre tall

Skrevet av Andre Bruun
15.10.2020 07:00 - OPPDATERT 15.10.2020 19:44

Etter en periode med positiv utvikling har høsten truffet en god del Nordlandsbedrifter hardt. NHOs 12 medlemsundersøkelse viser dramatiske tall for bedriftene i Nordland:

Nye stormkast i vente

Det er få lyspunkt og dystre utsikter som preger vår siste medlemsundersøkelse. Mer enn 1 av 8 Nordlandsbedrifter har gjennomført oppsigelser som følge av koronakrisen, og flere oppsigelser venter.  Verst er det for luftfart og reiseliv, men industribedriftene og bygg- og anlegg ser nå mørke skyer i horisonten. 

13 prosent har gjennomført oppsigelser – mot 12 prosent i september.
17 prosent planlegger oppsigelser – mot 16 prosent sist. Ikke overraskende flest i reiseliv, der mer enn hver tredje medlemsbedrift (36 prosent) svarer dette.
17 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller snart – mot 15 prosent i september.
14 prosent ser en reell risiko for konkurs – mot 13 prosent sist.
Omtrent 1 av 7 Nordlandsbedrifter frykter konkurs. For reiselivet er det verst hvor nesten 1 av 3 står i fare for å gå under.  
Regiondirektøren i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, ser få lyspunkt for bedriftene som er hardest rammet av krisen. Det til tross for at arbeidsledigheten i Nordland er landets laveste. 

-  For reiselivsbedriftene jobber tiden nå mot bedriftene og arbeidsplassene. Utvidet permitteringsperiode og kompensasjonsordninger hjelper, konkursfaren henger over alt for mange arbeidsplasser, sier regiondirektøren. Han mener bedriftene er utsatt for den perfekte stormen av smittefrykt, strenge smittevernregler og stengte grenser.

-  Fokus på smittevern er viktigere enn det meste annet, men vi må alle, bedrifter, privatpersoner og det offentlige, være vårt ansvar bevisst og gjøre hva vi kan for å opprettholde aktiviteten. Kun slik kan vi bidra til å berge bedriftene og arbeidsplassene gjennom denne stormen, fortsetter regiondirektøren alvorlig.

Tiden jobber også mot industrien og bygg- og anleggsbransjen

-  Både industrien og bygg- og anleggsbransjen, som er blant de største arbeidsgiverne i Nordland, har klart seg noenlunde greit til nå. Bedriftene merker imidlertid nå at krisen kommer nærmere og nærmere, ettersom ordrereservene krymper i takt med manglende ordreinngang, sier Bjarmann-Simonsen bekymret.

- At 6 av 10 industribedrifter, og nesten 1 av 2 bygg- og anleggsbedrifter, har lavere ordrereserve enn på samme tid i fjor viser at vi går mot mørkere tider. Det er alarmerende nok at 1 av 5 industribedrifter melder at de allerede har gjennomført oppsigelser, sier regiondirektøren. Han påpeker at økt byggeaktivitet fra det offentlige og økt industriaktivitet i verden er blant nøklene for å komme seg ut av krisen.

Bjarmann-Simonsen er tydelig på at myndighetene må ta høyde for at det er nødvendig med ytterligere krisetiltak også i 2021.

-  Koronakrisen vil ikke være over ved nyttår. Det er fortsatt store utfordringer i reiseliv, luftfart og flere andre næringer, og noen næringer har det verste foran seg. Derfor må regjering og Stortinget fortløpende vurdere ytterlige tiltak slik vi har sett i 2020. 

-  Vi står midt i den verste økonomiske krisen på flere tiår. Vi kan ikke slappe av, hverken med smitteverntiltakene eller med redningsarbeidet vi nå er i gang med. Vi trenger så mange som mulig i arbeid for å finne veien ut av krisen.

Undersøkelsen blant Nordlandsbedriftene viser følgende 

Faktaboks: 

· Antall bedrifter som har merket lavere etterspørsel/kanselleringer de siste fire uker er redusert fra 50% til 48% siden forrige undersøkelse

·  Antall bedrifter som har opplevd redusert omsetning siste fire uker (sammenlignet med i fjor) er redusert fra 48% til 47%

· Antall bedrifter som har gjennomført oppsigelser har økt fra 12% til 13% siden forrige undersøkelse

·  Antall bedrifter som har planer for oppsigelser har økt fra 16% til 17% siden forrige undersøkelse

· Antall bedrifter med likviditetsproblemer har økt fra 15% til 17% siden forrige undersøkelse

· Antall bedrifter som vurderer at det er reell fare for konkurs er redusert fra 14% til 13%

· 43% av bedriftene har lavere ordreinngang enn på samme tid i fjor. Ned fra 45% forrige undersøkelse.

o  15% har høyere ordreinngang og 42% har uendret.

· 50% av bedriftene har lavere ordrereserve enn på samme tid i fjor. Ned fra 52% forrige undersøkelse.

o  18% har høyere ordrereserve og 32% har uendret.