Illustrasjonsfoto: Premium Photo.

Elevrådet roser skolen

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
28.01.2021 10:43 - OPPDATERT 28.01.2021 14:42

Elevrådet ved Ramberg skole sier de ikke kjenner seg igjen i fremstillingen av mobbingen i Flakstad.

Tirsdag fortalte Avisa Lofoten hvordan ungdomsrådsleder i Flakstad, Eirik Elias Lorentzen stod fram i kommunestyret og fortalte om at enkelte elever opplevde en hverdag fylt med fysisk vold, terror og redsel. Han fortalte at de ikke følte at mobbing hadde blitt tatt på alvor opp gjennom tiden.
- - Vi opplever ikke at lærerne og ledelsen i verken kommunen, eller skolen bidrar til å løse problemet. Tvert i mot. Fremgangsmåten i denne type saker, er å tvinge mobbeofferet til å forsones med mobberne, noe som bare eskalerer problemet for de det gjelder, sa han.

Dette fikke mange lojalpolitikere til å reagere kraftig, og kommuenstyret måtte ta en pause for å samle seg.

Rektor tar grep
Avisa Lofoten snakket senere på kvelden med rektor, Patrick Glavin, som forsikret om at dette var noe hna tok tak i fra første stund da han begynte i jobben i begynnelsen av august 2020.
- Det vi konkret har gjort i Flakstad er at vi har hatt, og fortsatt vil ha tett voksendekning i friminuttene, vi har god dialog mellom skolen og hjem, og vi er bevisst på å se etter selv de minste tegn på mobbing. Vi vet hvem vi skal se etter om de har det trygt. Mobbing skjer ofte i det skjulte, men vi har lært oss å se etter tegn på at det skjer. Jeg skal ikke påstå at vi er perfekte, men vi jobber seriøst og grundig med dette, og jeg har blant annet hatt jevnlig og god kontakt med mobbeombudet for å få gode råd i det arbeidet vi gjør, sier han.

Også Mobbeombudet mente at undomsrepresentanten var tøff som turte sette ord på problemet i et fora som kommunestyremøtet.
- Dette er et svært viktig og alvorlig tema som fortjener å bli løftet opp i enhver kommune som sliter med mobbeproblematikk.

Elevrådet reagerer
- Vi elever som faktisk går på skolen det er snakk om, føler selv vi har et godt miljø. Ramberg skole har nylig hatt en anonym-elevundersøkelse der vi ser gode resultater til at elever trives på skolen. Ordet «terror» ble brukt i talen, og vi kjenner oss ikke igjen i dette. Lærerne på vår skole tar ansvar hvis det skulle oppstå episoder/hendelser og vi har en helsesøster som er tilgjengelig, skriver elevrådet i en melding.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.