Pål Kruger retter kritikk mot kommunestyret etter budsjettmøte

- En enklere hverdag for folk flest

Skrevet av Andre Bruun
13.01.2021 10:00

FRP i Vestvågøy skal fortsatt være en kraft i lokalpolitikken, skriver Pål Krüger fra FRP i Vestvågøy.

Vi skal fortsatt være vaktbikkje for politiske og administrative feilgrep og for tiltak og handlinger som er underkommunisert. Folk skal vite og forstå hva som skjer, og hvorfor. Vi holder kommunens verdiplattform høyt.

Økonomisk politikk må endres, med sterkere prioritering av kjerneområdene for kommunen som tjenesteyter. Fokuserer på enkle men virkningsfulle tiltak innen vann & avløp, som holder gebyr-kostnadene nede, samtidig som det gir reell uttelling for folk flest.

Investeringsplanen vedtatt 2020-23 ligger langt over hva som er fastsatt som grense i økonomisk handlingsplan. En plan som faktisk tar inn over seg at investeringer har en betydelig innvirkning på driftsbudsjettet i form av renter og avdrag, men ikke minst direkte driftskostnader. Vi kan ikke fortsette med å balansere økte investeringskostnader, med å ta ned nødvendig tjenestetilbud innen Oppvekst og Omsorg.

Vi vil beholde dagens skole- og bassengstruktur, og renovere Leknes, Bøstad og Stamsund bassengene, og bygge nytt på Ballstad. Billigere og bedre enn Rådmannens forslag.

Nedbemanningsplanen virker mot sin hensikt, skaper ikke nødvendig omstilling, men bidrar til usikkerhet både overfor de som skal ytes tjeneste til, ansatte og gir minimal økonomisk effekt. Eventuelt overtallighet må gjelde like mye for ledere som for øvrige ansatte.

Rådmannens «pensjonistavtale» er ikke bare totalt uakseptabel i form, innhold og hemmelighold, men til stor skade for omdømme og legitimitet.

Vi skal stå opp for tiltakshavere som ønsker å satse på nye aktiviteter, likt for alle. Når et stort og viktig selskap får tillatelse til tiltak via dispensasjoner, og når kommunen gir seg selv stor frihet i byggesaksbehandling, så kan også folk flest påregne positiv behandling, om tiltaket ikke er til direkte skade for fellesskapet. 

Det skal gode grunner til for å stemme ned forslag som gir aktivitet. At det trengs dispensasjon fra arealplanen, er i seg selv ikke god nok grunn til å nekte tiltak å bli gjennomført.

Vi holder miljø og jordvernet høyt i utbyggingssaker.

Vårt felles ønske om å være en «ja-kommune», «gründer-paradis» kan ikke gjennomføres med posisjonens holdning til strengt til vedtatt reguleringsplan, uten også å innse at dispensasjoner er en del av planbestemmelsene, og skal brukes i beste mening.

Vi vil søke konstruktivt samarbeid der felles løsninger kan oppnås til beste for folk flest.

Vi viser toleranse ved å argumentere mot, om vi er uenig, men respekterer andres oppfatning/meninger. Vi viser lojalitet ved å stille spørsmål og utfordre etablerte sannheter. Lojalitet er det motsatte av stilltiende å akseptere. Hver og en må ta ansvar for sine handlinger og holdninger. Den plikten og retten er fundamental for demokratiet, og det å gjøre seg valgbar til politiske verv. 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.