Bente Anita Solås. Foto: Tommy Andreassen.

En ordfører for alle

Skrevet av Leserinnlegg
06.09.2019 10:52 - OPPDATERT 08.10.2019 09:35

LESERINNLEGG: Jeg ønsker å være en ordfører for alle. En som evner å lytte også til de stemmene som nesten ikke høres. Det sier ordførerkandidat for Vestvågøy Høyre i dette leserinnlegget.

Mangt og mye kan sies om kommunevalget. Meninger brytes mot hverandre ut fra interesser og ønsker. Det dreier seg om ønsket om en fremtid som gjør at vi kan velge å leve og bo her i kommunen vår. Hvor utvikling kan skje, hvor næringslivet har gode vekstvilkår og hvor arbeidsplasser skapes. Det dreier seg også om ansvarsområder som kommunen har, og som berører oss alle.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil trekke politikken i en grønn retning. Jeg vil at vi skal gjøre kloke grønne valg. Vi må lære av fortiden, men vi må ha fokus på fremtiden. Det vil jeg ha med meg i alle valg jeg skal være med på å ta i det nye kommunestyret.

Jeg stiller til valg fordi jeg mener vi må prioritere mestring og kunnskap i skolen. Vi skal ha trygge unger som lærer, opplever at de får til noe og som deltar i gode sosiale fellesskap. Jeg sier ja til å bruke pengene på innholdet i skolen.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil ta vare på frivilligheten. Den fantastiske frivilligheten som blant annet sørger for at barna har treninger å dra til, at vi får oppleve sang og musikk på 17. mai og ellers i året, at eldre får besøksvenner, at vi har et mangfold av aktiviteter som beriker livene våre - og ikke minst at tusenvis av frivillige opplever livet sitt som mer meningsfullt fordi de får bidra med noe, være viktige for noen andre.

Jeg stiller til valg fordi alt for mange ønsker å ta livet sitt. De må få hjelp før de kommer så langt. De må ses når de mobbes på skolen, når de sliter fordi de sammenligner seg med alle andre, eller når de treffer bunnen etter en skilsmisse. Med riktig kompetanse og lavterskeltilbud som gir tidlig hjelp, kan vi prøve å hindre at folk ser på livet som en byrde, eller ser på seg selv som en byrde for alle andre. Fordi vi ser dem, oppsøker dem og er der for dem. Vi må gi riktig hjelp.

Jeg stiller til valg fordi jeg vil ha kvalitet og valgfrihet i omsorgen. Jeg vil kjempe for retten til å bestemme i sitt eget liv. Vår kommune skal være en aldersvennlig kommune hvor hverdagsmestring skal være tankesettet som brukes i alle kommunens helsetjenester og hvor spørsmålet "Hva er viktig for deg" er sentralt i kommunens virke.

Jeg stiller til valg som ordførerkandidat for Høyre. Jeg ønsker å være en ordfører for alle. En som evner å lytte også til de stemmene som nesten ikke høres. En som vil arbeide for innbyggerne, for næringslivet og for naturen vår. En som står for åpenhet, inkludering og et godt lokaldemokrati.

Spør gjerne partiet ditt eller kandidaten din hva som er viktig for dem. Du vil nok få mange forskjellige svar - og godt er det, for det sier blant annet noe om vårt mangfold som mennesker og politikere. Uavhengig av hvilke svar du får - bruk stemmeretten din.

Godt valg!

Bente Anita Solås
Ordførerkandidat (H)

Les mer om:

Valg 2019
Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.