Jan Skjærvøy i kompensasjonskassen savner flere CO2-søknader fra fiskere

Få søker CO2-kompensasjon

Skrevet av Andre Bruun
11.02.2021 10:08 - OPPDATERT 11.02.2021 11:58

Norges Fiskarlag er overrasket over at så få fiskere har søkt om CO2-kompensasjon så langt. Nå går fristen snart ut.

-Nesten alle som har levert fangst i 2020 kan søke om CO2-kompensasjon. Få har sendt søknad til nå og fristen er 28. februar. Det sier daglig leder Jan Skjærvø i Garantikassen for fiskere, som administrerer refusjonsordningen.

Kompensasjonsordningen for Co2-avgift er innrettet slik at Garantikassen må ha oversikt over hvor mange som er berettiget å få refusjon FØR refusjonen utbetales. 
- Til nå er om lag 600 fartøyeiere som har benyttet skjemaet som ligger på Garantikassens nettside. Fartøyeiere som leverte fangst i 2020 må snarest sende inn søknadskjemaet, sier han.

Ordningen omfatter fiskere innført i fiskermanntallet. Det er en forutsetning at fartøyet er innført i merkeregisteret over norske fiskefartøy, unntatt bensindrevne båter. Det er også en forutsetning for å få refusjon at fiske er drevet i nære farvann, som vil si i farvann innenfor 250 nautiske mil fra grunnlinjen,

-Det gis ikke refusjon ut fra hvor mye drivstoff fartøyet har brukt, men etter den enkelte båts inntekt i forhold til samlet inntekt i den av de tre gruppene båten tilhører, sier han.

-Derfor er vi avhengig av at så mange som mulig søker så fort som mulig og innen fristen slik at hvert fartøy kan få en refusjon som er korrekt etter vilkårene.

 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.