Sau på beite i Kvalvika. Foto: Ragnhild Mjaaseth.

Får bruke drone i nasjonalparken

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
06.10.2020 15:05

Vestbygda Beitelag har fått tillatelse til å bruke drone under sanking av sau i Lofotodden nasjonalpark, Flakstad kommune.

Det skriver nasjonalparkforvalter, Ole-Jakob Kvalshaug, i en pressemelding.

Bruk av drone er i utganspunktet forbudt i Lofotodden nasjonalpark, men forvaltningsmyndighet kan gi tillatelse til bruk av drone når dette ikke er i strid med verneformålet. 

I styremøte 24. september 2020 behandlet Lofotodden nasjonalparkstyre søknad fra Vestbygda Beitelag, om tillatelse til å bruke drone under sanking av sau i Lofotodden nasjonalpark. Vedtak om tillatelse ble enstemmig vedtatt. 

Tillatelsen er flerårig (2020 - 2022), og innebærer at Vestbygda Beitelag kan bruke drone i forbindelse med sanking av sau i tidsrommet september - november. Det ble stilt vilkår om at dronepilot skal unngå bruk av drone nær fugl og øvrig dyreliv og at det skal utvises hensyn ovenfor andre turgåere. Dersom det observeres rovfugl i området, skal dronen tas ned inntil rovfuglen har trukkket seg unna. 

Omfanget av dronebruk skal hver år rapporteres inn til nasjonalparkforvalter.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.