Statens Vegvesen lytter og tar hensyn til innspill fra driftsoperatøren på ruta Bodø til Lofoten.

Vegvesenet lytter til fergenæringen

Skrevet av Andre Bruun
16.01.2021 16:00 - OPPDATERT 17.01.2021 11:42

Statens vegvesen lytter til ferjenæringen når fremdriftsplanen for anskaffelse av hydrogenferja mellom Bodø og Lofoten lyses ut. Det blir fortsatt 85 prosent hydrogen, men det blir mer tid til forberedelser og mindre overgangsløsninger.

- Etter planen skulle anbudet legges ut før jul. Dialogen med næringen på senhøsten har gitt oss mange gode innspill vi ønsker å ta med oss videre. Det viktigste innspillet vi fikk fra rederinæringen, var at de ønsket mer tid fra utlysning til oppstart, og spesielt fra kontraktsignering til driftsoppstart. Vi har derfor i dag sendt Samferdselsdepartementet brev der vi anbefaler mer tid før driftsoppstart i neste kontrakt, til beste for næringen og framtidige brukere av ferjene mellom Bodø og Lofoten, sier avdelingsdirektør for ferje i Statens vegvesen, Edvard Thonstad Sandvik.

 - Vi har store ambisjoner, og er utålmodige etter å komme i gang med det neste steget i det grønne skiftet og ta i bruk morgendagens løsninger. Miljøaspektet er svært viktig for oss, sier han.

Dette er prosjektet
Ferjesambandet mellom Bodø og Røst-Værøy-Moskenes blir landets første storskala hydrogensamband, noe som vil si at 85 prosent av energien på de to hovedferjene skal hentes fra hydrogen.

- Dette blir en milepæl i den maritime bransjen, og det er nettopp derfor vi har gått uvanlig bredt og bedt om innspill i forberedelsen til anbudet. Vi har store ambisjoner.

 Glade for innspill
Vanligvis er det rederier med underleverandører som blir invitert til leverandørkonferanser og dialogkonferanser i det innledende arbeidet til et anbud.

I forkant av denne konkurransen var også potensielle hydrogenprodusenter, utstyrsleverandører, berørte kommuner og interesseorganisasjoner blant deltakerne.

- Vi gikk uvanlig bredt ut nettopp fordi anbud med krav til hydrogen er noe nytt i ferjesammenheng og i maritim sammenheng generelt, og her kom deltakerne på dialogkonferansen med mange innspill. Det var nettopp dette vi ønsket. Vi har anbefalt Samferdselsdepartementet å gi nye rammer knyttet til tidspunkt for oppstart av ny kontrakt, basert på innspill fra næringen. Så snart Samferdselsdepartementet har vurdert dette, vil Statens vegvesen lyse ut konkurransen.

- Kravet om 85 prosent hydrogen på de to hovedferjene har vi ikke planlagt å endre på.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.