A-krim holdt kontroll av fiskeribedrifter i Lofoten og Vesterålen.

Fiskeribedrifter avslørt for dårlig brannsikkerhet, boforhold og betaling under minstelønn

Skrevet av Thomas Rud
26.03.2019 11:35 - OPPDATERT 27.03.2019 18:02

A-krimsenteret har nylig sjekket arbeidsforhold for gjestearbeidere i fiskerinæringen. Dårlig brannsikkerhet, betaling under minstelønn og mulig trygdesvindel er blant funnene.

I Lofoten og Vesterålen har A-krimsenteret i Nordland kontrollert 17 fiskeribedrifter og flere enn 200 arbeidere har blitt kontaktet. Målet med storkontrollen har vært å sikre at næringen tar sikkerhet, arbeidsmiljø og regelverk på alvor. 

A-krim avslørte kjøkken uten avtrekk og brannvarsling. Foto: A-krim.

Med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav og politiet har A-krimsenteret gjennomført en rekke kontroller i fiskeribransjen i Lofoten og Vesterålen. Kontrollene fokuserte denne gangen på utenlandsk arbeidskraft og hvordan de har det. 

Per Thomassen ved A-krim i Nordland sier de har hentet inn mye dokumentasjon som de nå skal se nærmere på, men hovedinntrykket er ikke bra. 

– Dette går på boforhold og brannsikkerhet. Vi ser også eksempler på at lønna ikke er god nok eller at man ikke får overtidsbetaling. De som kommer hit skal både ha trygge arbeidsforhold og boforhold, og de skal få den lønna de har krav på sier Thomassen. 

For mange arbeidstimer
Kontrollene ved de ulike bedriftene avslørte at flere av bygningene der arbeidere bor er gamle og i dårlig stand. I ett tilfelle var det ikke røykvarslere ved noen av soverommene, og det bodde for mange personer på et soverom. 

I tillegg ble det også avslørt arbeidere som jobbet mer enn det de får lov til. Arbeidere enkelte steder opplyste også at de hadde en lønn på syv og åtte euro i timen, noe som er under minstelønn i bransjen. På noen plasser har arbeidstakere forsvunnet fra bedriften når de som kontrollerte møtte opp, og ved ett av fiskebrukene forsvant 12 utenlandske arbeidere fra fiskebruket dagen etter at myndighetene hadde pratet med dem og kontrollert bruket. 

Noen arbeidere skal ha tjent mellom. syv og åtte euro i timen. Det er under minstelønn. Foto: A-krim

Ved en av fiskebrukene ønsket heller ikke den daglige lederen å fortelle hvor arbeiderne bodde. I tillegg til dette vil Nav undersøke mellom fem og ti saker for mulig trygdesvindel. 

– Vi får se om det er ting som er så graverende at det ender ut i en anmeldelse eller annen reaksjon. Nå må vi gå grundigere igjennom dokumentasjonen og vurdere mulige reaksjoner, sier Thomassen. 

Behov for kontroll
A-krimsenteret ble opprettet sommeren 2017. Dermed har man ikke tidligere kontroller man kan sammenligne årets kontroll med. Likevel gjorde A-krimsenteret noen forhåndsundersøkelser i fjor som la grunnlaget for årets kontroll. 

–  Vi har gjort forundersøkelser, og vi ser et behov for å kontrollere bransjen. Når det er sagt føler jeg at vi ble godt mottatt og opplevde et godt samarbeid med lederne på disse bedriftene. Vi fikk gjort de undersøkelsene vi trengte, sier Thomassen. 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.