Ingjerd Anna Martinsen, leder av Utdanningsforbundet Moskenes.

Fiskeriutdanningen må bestå

Skrevet av Leserinnlegg
04.11.2019 22:07 - OPPDATERT 05.11.2019 07:55

Utdanningsforbundet Moskenes reagerer sterkt på forslaget om å legge ned utdanningen i naturbruk i Lofoten eller Vesterålen. Forslaget er totalt historieløst og mangler kontakt med realitetene.

Vi ønsker å uttrykke vår støtte til lærerne ved Vest-Lofoten videregående skole som mottok dette forslaget som lyn fra klar himmel. I likhet med oss og de fleste som har uttalt seg i saken, stiller de seg totalt uforstående til forslaget. 

Søknadene til skolene både i Lofoten og Vesterålen viser at det er enorm interesse for å ta denne utdanningen, og uttalelsene fra næringslivet innenfor sjømat både på land og hav viser med all tydelighet at det er behov for rekruttering til næringen. 

Nå har vi informasjon om at ikke alle får lærlingeplass etter fullført utdanning. Dette er noe næringen selv må ta på alvor og gjøre noe med.

Hvis et tilbud først legges ned, er det både kostbart og tidkrevende å bygge opp igjen. Det skoletilbudet vi har nå holder høy kvalitet og er ettertraktet. Selvfølgelig koster det! Men hva betyr det sammenliknet med de verdier som skapes innenfor sjømatsektoren?

Vi bor og arbeider i en kommune som i generasjoner har vært totalt avhengig av fiskeriene. Heldigvis er det hele tiden nye ungdommer som ønsker å gå inn i næringa. Før kunne de unge gå rett ut i båten eller på kaia etter ungdomsskolen. Vi vet alle at situasjonen er en annen nå. Det stilles stadig større krav til kompetanse, og fagbrev er etter hvert blitt både naturlig og nødvendig. For mange av våre ungdommer er naturbruk det naturlige, og for enkelte det eneste alternativet på videregående skole. Vi ber om at de ikke må fratas denne muligheten! Alternativet kan fort bli enda større frafall fra videregående, hvis unge må starte på en utdanningsvei de overhode ikke er motivert for.

Vi krever at fiskeriutdanningen må bestå, både i Lofoten og Vesterålen!

For styret i Utdanningsforbundet Moskenes
Ingjerd Anna Martinsen
Leder

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.