PRISVINNERE: Ordfører i Ballangen (t.v.) Per Kristian Arntzen og ordfører i Flakstad Hans Fredrik Sørdal mottok Fornyingsprisen 2018, som ble delt ut av fylkesmann Hill-Marta Solberg, under årets kommunekonferanse i Bodø 24. mai. Foto: Wigdis Korsvik

Flakstad tildelt pris av Fylkesmannen for den økonomiske snuoperasjonen

Av Lars Eidissen
24.05.2018 15:27 - OPPDATERT 25.05.2018 09:03

Fylkesmannens Fornyingspris for 2018 er tildelt Ballangen og Flakstad kommune.

 Ordfører i Ballangen Per Kristian Arntzen og ordfører i Flakstad Hans Fredrik Sørdal mottok prisen, som ble delt ut av fylkesmann Hill-Marta Solberg, under årets kommunekonferanse i Bodø 24. mai med følgende begrunnelse:

«Ballangen og Flakstad kommune har i løpet av de to siste årene snudd en negativ utvikling, som over år har ført til store akkumulerte underskudd. Gjennom enestående omstillingsprosesser har politisk og administrativt nivå i kommunene jobbet sammen, og vist vei ut av et økonomisk uføre. Vi vet at det er krevende å ta de grepene som er nødvendige for å bringe kommuneøkonomien i balanse. Det er derfor mye å lære av det arbeidet som er gjort i Ballangen og Flakstad kommune.»

Ballangen kommune, med sine 2.500 innbyggere, ble omfattet av ordningen om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) i 2014. Ballangen hadde da et akkumulert merforbruk på 41,2 millioner kroner. Merforbruket har ved regnskapsavleggelse 2018 har krympet til ca 7 millioner kroner, og kommunen vil etter planen være ute av ROBEK i 2019.

Flakstad kommune, med sine 1.350 innbyggere, ble omfattet av ordningen om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) i 2007. Flakstad hadde i 2014 et akkumulert merforbruk på 18,5 millioner kroner, som dekkes inn ved regnskapsavleggelse 2017. 

- Vi er meget imponert over snuoperasjonen som er gjort i kommunene. Fornyingsprisen er derfor vel fortjent, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.