Illustrasjonsfoto. Foto: Avisa Lofoten.

Flere unge lovbrytere får ungdomsstraff

Skrevet av Maja Borgvatn Karlsen
04.07.2018 10:36 - OPPDATERT 05.07.2018 11:46

Syv unge lovbrytere er idømt ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i Midtre Hålogaland hittil i år. I fjor var det bare to unge lovbrytere samme tid.

Seksuallovbrudd, narkotika og vold er noen av lovbruddene blant disse ungdommene.

- Det er mye mere fokus nå på ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Flere saker som tidligere ble håndtert med mekling i Konfliktrådet eller hos påtalejurist kan nå gå til ungdomsoppfølging/straff gjennom Konfliktrådet. Det er også mer bevisstgjøring på tvers av seksjonene og påtale i politiet. Troms politidistrikt opprettet pr. 01.04.18 nye seksjoner som bl.a. arbeider med U-18 saker, dette kan også være en medvirkende faktor til saksøkning, sier Ørjan Munkvold, Seksjonsleder for etterretning/forebygging ved Harstad politistasjonsdistrikt i en pressemelding.

 Oppfølging over tid

Siden juli 2014 kan ungdom mellom 15-18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.  Siden straffereaksjonene ble iverksatt har to ungdommer fått ungdomsstraff og 27 ungdommer fått ungdomsoppfølging i Midtre Hålogaland.

-Vi er fornøyd med fokuset på denne målgruppen og at flere unge får muligheten til å gjøre opp for seg samtidig som de tar tak i eget liv, sier Irén Nilsen, Konfliktrådsleder ved kontoret i Midtre Hålogaland.

Konfliktråd

Konfliktrådet i Midtre Hålogaland mottok 106 saker i første halvår av 2018 – fordelt på 46 straffesaker, 7 saker med ungdomsoppfølging/ungdomsstraff og 53 sivile saker (inkluderer også henlagte saker fra politiet). Halvårstall for 2018 viser en økning på 6% fra samme tid året før. Vold, trusler og skadeverk utgjør fortsatt den største sakskategorien. Konfliktrådet i Midtre Hålogaland har 15 konfliktrådsmeklere.

På landsplan har 29 ungdommer fått ungdomsstraff så langt i år. Det er en markert økning fra samme tidspunkt i fjor da 14 fikk ungdomsstraff i løpet av første halvår. 210 har fått ungdomsoppfølging i år, mot 185 i juni i fjor.   

I alt har de 22 konfliktrådene mottatt 4100 saker hittil i år. 

Halvårstallene på landsbasis viser en markert økning i antall krenkelser som omfatter mobbing, digital mobbing og seksuelt krenkende bilde og tekst – fra 184 saker i juni i fjor til 262 saker hittil i år. Det har også vært en økning i saker som omhandler narkotika og nærmiljøkonflikter/nabokonflikter og annen vinningskriminalitet, mens det er færre saker som omhandler naskeri, skadeverk og trusler. Antall voldssaker kan også vise til en liten nedgang, men er likevel den desidert største kategorien. Med 848 saker hittil i år, utgjør voldssaker 1/4 del av alle sakene.

 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.