Anita Skog, Innovasjonspådriver, Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Gamle problemer - nye, grønne og lønnsomme løsninger

Skrevet av Redaksjon
09.04.2021 20:16 - OPPDATERT 10.04.2021 06:31

Kampen mot klimaendringane krev at vi saman handlar kraftfullt for å kutte utsleppa av klimagassar i ein global dugnad. Noreg tek ansvar. Vi skal gjere vår del av jobben – både nasjonalt og internasjonalt

Slik innledes Regjeringens klimamelding for 2021-2030. Det er nemlig ikke noe tvil om at Norge må ta ansvar. Vi alle må ta ansvar. Og skal vi lykkes må vi begynne lokalt. Derfor har vi Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). Vi i LUP er pådrivere for at kommunene, fylkeskommunen og statlige virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser ved at de etterspør morgendagens løsninger på de utfordringer og behov de har i dag.

Innovative anskaffelser handler om å ta i bruk de mulighetene som ligger i
anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Leverandørutviklingsprogrammet skal hjelpe det offentlige med å utnytte bedriftenes innovasjonsevne til det beste for innbyggerne og miljøet. Mange av bedriftene sitter nemlig på løsningen på våre største utfordringer, og om de ikke gjør det nå, så vil de utvikle og finne løsningene. De må bare gis muligheten.

En viktig mulighetsarena for innovasjon er nettopp bedriftenes leveranser til det offentlige. Med 560 milliarder i årlige offentlige innkjøp er det offentlige en kraftig motor for innovasjon og bærekraftig omstilling. Da må imidlertid det offentlige spille på lag når de gjennomfører anbudsrunder og kjøper tjenester, og de må invitere næringslivet i mye større grad inn på banen. Det er det vi jobber for i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Å spille hverandre gode.

Green is good – EU viser vei
Norge har store klimaambisjoner, men EUs ambisjoner er massive. Heldigvis er Norge en del av EUs klimasamarbeid. For gjennom Green Deal gjør de det klart at det å satse grønt og smart også skal premieres. Incentivene for å satse på ny og mer bærekraftig teknologi har kort og godt aldri vært større. Noen må imidlertid gripe sjansen, søke forsknings- og utviklingsmidler og ikke minst svare på de stadig strengere kravene som stilles gjennom nytt europeisk regelverk.

Bedrifter vil fremover merke nettopp det. Strengere krav dersom de vil delta. For noen kan det være skremmende, men det åpner for grønn innovasjon og konkurransekraft for de som tør å være fremoverlent og satse. EUs mål om 50% reduksjon i klimautslipp innen 2030 gjør seg ikke selv, men de som bidrar vil premieres. De som ikke bidrar, eller i det minste deltar, vil på sikt ekskluderes eller dø ut. Da bør valget være enkelt, og vi i leverandørutvikling skal være bindeleddet som gjør det litt enklere for både bedriftene og kommunene å navigere i et virvar av tilskudds- og støtteordninger – både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal gi veiledning og råd og vise vei mot en mer innovasjonsvennlig anskaffelsespraksis.

Bedriftene må få frihet
Anskaffelsesregelverket kan oppleves som rigid og kommuner som konservative. Det økonomiske handlingsrommet er begrenset. Dette er alle unnskyldninger for hvorfor offentlige anskaffelser ikke benyttes oftere til innovasjon.
Vi tror mye handler om kompetanse og vilje til å tenke nytt. Det er ikke slik at kruttet skal finnes opp på nytt i hver anskaffelse, men i mange tilfeller er det rom for å benytte seg av innovative anskaffelsesprosesser fremfor tradisjonelle prosesser. Potensialet er enormt, og bedriftene trenger offentlige oppdragsgivere som tillater dem å tenke nytt.

Innovative anskaffelser handler nemlig om å løse gamle problemer på nye og bedre måter. Om å beskrive behov, fremfor konkrete krav til løsning. Det handler om å tillate bedriftene å løse oppdragene smartere og grønnere. Mer bærekraftig. Det handler også om å skape nye jobber, (eksport) verdier og kompetanse for fremtiden. For bedriftene ser ikke landegrenser, eller grenser for innovasjon.
Derfor må vi gå fra å snakke om offentlige anskaffelser, til å snakke om innovative anskaffelser. Det holder nemlig ikke å gjøre alt som før, men litt grønnere. Vi må også gjøre det smartere. Vi må løse de samme gamle oppgavene, men med nye, smartere og mer bærekraftige løsninger. Da trenger bedriftene frihet til å tenke utenfor boksen.

Mange gode eksempler – for få fra nord
Det finnes heldigvis mange gode eksempler. Smart energibruk og lagring av solenergi, fossilfri og utslippsfri byggeplass, miljøvennlig renovasjonstjeneste, utslippsfrie ferger, energiutnyttelse av biogass, digitale løsninger for barnevernet, systemer for drift av IKT, systemstøtte for spesialpedagogikk og mange flere.
Det er gjennomført over 200 innovative anskaffelser, men stort sett alle er i den sørligere delen av landet. Vi ønsker derfor å utfordre, men også hjelpe, kommunene i Nord-Norge til å gjøre de riktige valgene, tenke litt annerledes, og på den måten bidra til mer innovasjonsrettede anskaffelser til det beste for kommunene, innbyggerne og bedriftene. Og ikke minst klimaet. Aller helst med bedrifter fra nord.

Mål om et bedre liv
Når alt kommer til alt, handler innovasjon om å gjøre livet bedre. For oss alle. Det er det vi jobber for. Vi er innovasjonspådrivere, og skal være det offentliges beste venn når viktige tjenester skal ut på anbud. Vi ønsker å gjøre en forskjell. Vi ønsker å utfordre dagens løsninger. Vi ønsker å innovere for å bygge en bro mellom de utforingene vi nå står i, og til den fremtiden vi ønsker. 
Vi ønsker å ta ansvar.

[annonse]
Anita Skog
Innovasjonspådriver 
Nasjonalt program for leverandørutvikling

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.