Nå mangler det bare noen dugnadskroner fra innbyggerne i kommunen.

Godkjenner lån til kirkerenovering

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
29.03.2021 18:50 - OPPDATERT 03.04.2021 18:56

15. mars sendte Moskenes kommune en søknad om godkjenning av et låneopptak på inntil én million kroner for å renovere Moskenes kirke. Nå er svaret kommet.

Kirken, som i år feirer 200-årsjubileum trenger, som Avisa Lofoten tidligere har skrevet om, sårt til renovering (Se egne saker).

Nylig fikk kirken 900.000 kroner i tilskudd fra Riksantikvaren. Dette er penger som kun blir utbetalt dersom kirken er ferdig renovert innen utgangen av september i år. Kirken er avhengig av at Moskenes kommune bidrar med rundt en million. Det kan de kun dersom de tar opp lån for å finansiere arbeidet.

Med de strenge, økonomiske vilkårene som følger med det å være en ROBEK-kommune er kommunen avhengig av Statsforvalterens godkjennelse for å ta opp lån, og tidligere i år vedtok kommunestyret å søke Statsforvalteren om en slik godkjenning.

Nå er svaret kommet, og der sies det følgende: Etter kommunelovens § 14-4, jfr. § 28-3 samt Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev om delegasjon av myndighet av 02.09.19, godkjenner Statsforvalteren Moskenes kommunes vedtak om økt låneopptat, stort inntil 1 million kroner.

 

Da er det meste av finansieringen i boks.
Moskenes kirkelige fellesråd stiller med 200.000 kroner.
Moskenes kirkes venner er i gang med innsamlingen av det de håper skal ende i 400.000 kroner.
Riksantikvaren stiller med 900.000 kroner.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.