Sommerleir på Øksnes leirsted Foto: FFA Sortland Røde kors

Gratis ferietilbud til familier

Sommeren 2022 planlegger våre lokalforeninger i Nordland Røde Kors 11 spennende ferieopphold i Nordland, Trøndelag og Sverige for de som trenger det aller mest.

Tips oss

Sommeren nærmer seg og de aller fleste av oss gleder seg nå til å ta en velfortjent ferie sammen med familie og venner, men dette gjelder ikke alle.

Mange barn og unge har ikke en ferie og glede seg til, da ca. 115 000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Dette utgjør ca. 11,7 % av alle barn i Norge. Nesten 4000 av disse barna hører til i Nordland.

Røde Kors tilbyr derfor Ferie for alle – et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med vedvarende lav inntekt.

Ferie for alle oppholdene drives av frivillige, og er en aktiv ferie for hele familien. Ferie for alle er et inkluderende tiltak som legger til rette for mestringsopplevelser, styrke familie- og vennskapsbånd, samt skape gode ferieminner som varer livet ut. Gjennom ferietilbudet til Røde Kors får familien mulighet til å bygge nettverk og delta i lek og aktiviteter.

Målgruppen for Ferie for alle oppholdene er familier som har hatt vedvarende lav inntekt, har minst ett barn i alderen 6-13 år.

For å melde deg på må du henvende deg til ditt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser, som vil hjelpe deg videre og sende inn selve søknaden på vegne av deg og familien.

Kjenner du noen som burde søke? Da håper vi du deler informasjon om tilbudet videre så vi når ut til de som trenger det mest!

Les mer om våre ferieopphold i Nordland Røde Kors for sommeren 2022 her

Søknadsfrist 10. juni 2022.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Har du noen spørsmål eller noe du lurer på, ta kontakt med Christel Meyer, koordinator for Ferie for alle i Nordland Røde Kors på epost [email protected]

Med vennlig hilsen Christel Meyer

Rådgiver Nordland Røde Kors

Les mer om:

Sommerferie Røde kors