Hardt prøvet organisasjon

Skrevet av Leserbidrag
22.03.2020 16:40 - OPPDATERT 23.03.2020 10:24

Vi er hardt prøvet i hele organisasjonen, og den administrative ledelsen skal være den første til å beklage at vi ikke får informert dere ansatte i den grad vi burde. Noen av dere har fått informasjon i lederlinja, andre ikke. Vi har prioritert informasjon til innbyggerne, og ber om forståelse for det.

Hilsen fra ordførere og rådmannen

Pressemelding fra Vestvågøy kommune

Vi har nå lagt bak oss den andre uka med unntakstilstand, der vår evne til å yte innbyggerne de tjenestene de skal ha, er under et voldsomt press. Det er derfor en stor glede midt oppe i denne nærmest surrealistiske situasjonen, at vi ser at dere der ute på enhetene leverer gode tjenester. Det ytes omsorg, vi har et helsetilbud som fortsatt tar vare på de som trenger det mest, og det drives skole via nett og Transponder.

Hjemme i loftstuer og ved kjøkkenbord, sitter det kommunale medarbeidere og driver saksbehandling, fatter vedtak og forsøker å holde oppe en forsvarlig drift.

Vestvågøy kommunes medarbeidere viser seg fra sin beste side, og vi vil derfor uttrykke vår største respekt for den jobben som nå gjøres.

HR og tjenesteutvikling
Det er en ny erfaring å lede en enhet fra hjemmekontor. Det har tatt litt tid å finne ut av hjemmekontorløsningen og få alt til å fungere, men med litt knoting i starten kjører vi for fullt og som før. Fra å tenke med gru på å sitte alene hjemme, har vi fort funnet ut at det går egentlig veldig bra å innrette seg på en ny hverdag. Vi har fantastiske ansatte som tar del i samfunnsdugnaden og som gjør det beste ut av situasjonen.

Økonomienheten
Økonomienheten jobber dels fra hjemmekontor og dels fra rådhuset. Vi har valgt å dele oss opp ifht hva som er praktisk mulig, og mest hensiktsmessig både for oss og kommunen. Vi har avlyst de fleste fysiske møtene. Vi vil ha noe mindre fakturering ut pga. stopp i aktivitet (eksempelvis Meieriet og barnehage/SFO).  Inngående faktura går som ellers og blir lagt ut fra Connie som tidligere. Vi har ingen endringer når det gjelder utbetalinger fra bank (remittering) og overføring (sosial, flyktning mv). Dette går som ellers per i dag.

Omsorg
Kommunalsjef er i fortløpende dialog på telefon, sms og mail med enhetsledere i omsorg. Enhetsledere er i tett dialog daglig med sine avdelingsledere. Noen har hjemmekontor, enten frivillig for å redusere risiko for smitte, eller i karantene. Mange av våre ansatte som er i karantene jobber hjemmefra med oppgaver som avlaster de som er fysisk på jobb, blant annet med utførelse av de administrative oppgavene som er del av arbeidet. Vi jobber med å etablere skybaserte løsninger for lukket nett, noe som tar tid på grunn av bestilling av kryptert tilgang som kreves for lukket nett.

Familie og velferd
For å unngå smitte har mange av våre ansatte hjemmekontorløsninger og blir fulgt opp av leder for å fordele arbeidsoppgaver som skal gjøres for å opprettholde driftsoppgaven.

Våre kommuneoverleger gjør en fantastikk jobb og må få all honnør for at de står på. De er enormt omstillingsdyktig med de stadig nye anbefalinger som kommer fra Folkehelseinstituttet. Vi skal være stolte at vi har sånne dyktige smittevernsleger i kommunen. De har vært pådrivere for at vi har fått et test-team bestående av sykepleiere fra begge sektorer

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.