Fylkesråd for plan og næring i Nordland Linda Helen Haukland (KrF).

Haukland forventer samferdselsløft rundt Freyr

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
27.02.2021 18:16 - OPPDATERT 28.02.2021 08:12

Fylkesråd for plan og næring i Nordland Linda Helen Haukland (KrF) ser på realiseringen av Polarsirkelen lufthavn og utbedring av Rana havn som avgjørende for at Helgelandsregionen skal kunne ta ut potensialet som ligger i etableringen av Freyr.

- Jeg forventer at begge prosjektene tas inn i Nasjonal transportplan (NTP), sier hun i en pressemelding.

Haukland understreker at etableringen av Freyr er helt avhengig av at Polarsirkelen lufthavn blir realisert, og at den også stiller nye krav til innseilingen til havna.
- Batterifabrikken vil bety en regionforstørring og økt trafikk som stiller nye krav til samferdsel. Det vil blant annet kreve ny flyplass i Rana, sier hun.

Statsminister Erna Solberg har tidligere lovet at investeringsbeslutningen kommer i revidert nasjonalbudsjett i år. Nå forventer fylkesråden at hennes egne partifeller, statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø, og statsråd Hareide (KrF), tar inn prosjektet i NTP.
- Jeg har gitt tydelige signaler om at Polarsirkelen lufthavn og utbedring av Rana havn må komme med i NTP for å kunne tas med i revidert nasjonalbudsjett i mai, sier Haukland.

Hun har også vært tydelig på at innseiling og mudring i Mo i Rana blir viktig for å få logistikken til å flyte tilfredsstillende framover.
- Å kunne ta imot skip uavhengig av størrelse vil utgjøre en stor forskjell for Rana som europeisk transportknutepunkt, sier hun.

- Derfor er det viktig at også dette prosjektet, med en kostnadsramme på rundt 113 millioner kroner, kommer inn i neste NTP.

Hun mener det også ligger en stor gevinst i at betydelige mengder forurensing fjernes i havna samtidig.
- Det er nå det gjelder, og jeg vet at både Noresjø og Hareide har stort engasjement i disse to sakene. Derfor er jeg svært spent men samtidig optimistisk med tanke på prioritering i NTP. Lufthavna vil bety et før og et etter, ikke bare for Ranaregionen, men for hele Helgeland, sier Haukland.

Ny NTP er forventet å komme før påske.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.