Fylkesveg 815 forbi nye Vest-Lofoten videregående skole.

Her vil Vegvesenet sette ned fartsgrensen

Skrevet av Thomas Rud
11.02.2019 09:39

Statens Vegvesen anbefaler å sette ned fartsgrensen lang fylkesvei 815 forbi den nye videregående skolen.

Gang- og sykkelveien fra nye Vest-Lofoten videregående skole til Fyglekrysset skal rustes opp for å bedre trafikksikkerheten for de gående og syklende. 

I den anledning har Statens Vegvesen tatt en vurdering av fartsgrensen på stedet. 

Fartsgrensen på den 670 meter lange strekningen langs fylkesvei 815 er i dag 50 kilometer i timen. 

På grunn av at det kommer en ny skole vil det også ble flere gående og syklende langs denne strekningen.

Derfor anbefaler Statens Vegvesen å sette ned fartsgrensen fra 50 til 40 kilometer i timen fra nye Vest-Lofoten videregående skole til Fyglekrysset. 

 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.