Kommunene i Vest-Lofoten sendte ut en felles sms i går for å informere om sikkerhetstiltak i forbindelse med koronavirus-faren

Holder oversikt over turister via sms

Skrevet av Andre Bruun
18.03.2020 16:15 - OPPDATERT 18.03.2020 16:58

Mandagens utsending av sms til alle som befant seg i Lofoten, som ordførerne i Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes gikk sammen om, var på sett og vis historisk. Her får du litt bakgrunn for de tallene som ordførerne og Lofotrådet hadde tilgjengelig når de gjorde sin vurdering på mandag.

Kommunene gjorde som kjent felles sak, ble enige om teksten i meldingen, og stilte seg samlet bak dette budskapet;

Sms'en som gikk ut til turister i går

Et kraftig IKT-verktøy gjør dette mulig, og verktøyet gir oss også verdifull innsikt i hvilke nasjonaliteter som befinner seg hos oss. Ved å simulere en utsending, kunne de fire ordførerne skaffe seg et anslag over hvor mange som fortsatt var på besøk i Lofoten, noe som gjorde at man ble enige om fellesvarslingen.

Kommunene som bruker dette systemet er kjent med noen feilkilder, men de er å anse som marginale. Feilkildene er all hovedsak at systemet forteller oss at det er flere norske og svenske innbyggere her enn det i virkeligheten er. Årsaken til det er at det sitter norske og svenske sim-kort i boligalarmer, biler og utstyr som kommuniserer via mobilnettet.

Tallene vi har for antall mobilabonnenter fra øvrige land, er derimot å anse som rimelig troverdige. I korte trekk kan vi oppsummere utsendelsen av felles-meldinga fra Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes slik:

Systemet oppdaget 40.460 simkort i Lofoten
34.701 meldinger ble levert mottagerne
5.742 meldinger lot seg ikke levere
Av de nasjonalitetene vi typisk sett har turister fra, så vi følgende tall:

303 fra Tyskland
308 fra Storbritannia
173 fra Spania
157 fra Frankrike
124 fra Russland
83 fra Nederland
64 fra USA
62 Finland
62 fra Østerrike
56 fra Belgia
750 fra øvrige turistland
Det gir oss et tall på godt og vel 2.000 reelle turister, hvis vi gjør et fratrekk på en andel av tyske sim-kort, der leverandøren også har en mistanke om at sim-kort i nyere biler er en feilkilde.

Det er i tillegg et betydelig antall mobilabonnenter fra landene "øst for Østersjøen", som vi må anta at i all hovedsak er arbeidsinnvandrere som har vært her en stund. De er natulig nok ikke i den gruppa av tilreisende som ble bedt om å vurdere å avbryte ferien sin.

Ser vi på "utlendinger totalt", både turister og arbeidsinnvandrere, får vi et tall på om lag 4.000. Justerer vi dette for feikilder, er det sannsynlige tallet cirka 3.000 utlendinger i Lofoten. Altså arbeidsinnvandrere og turister sammenlagt, fratrukket feilkilder.

Vi skulle gjerne sett at tallmaterialet hadde vært mer nøyaktig, men vi bor i et fritt land, og besøkende i landet vårt kan ferdes hvor de vil. SMS-verktøyet som lofotkommunene besitter er derfor det mest troverdige telleverket vi har, og dette verktøyet gir oss også muligheten til å beregne antall mottakere i et område uten at vi sender ut en sms.

Det betyr at vi kan definere et område, kalkulere antall mottakere, og få opp antall og nasjonalitet. Av personvernhensyn ser vi ikke najonaliteter som det er færre enn 20 av innenfor det området vi har valgt. Vi har også valgt å utelate nasjonaliteter med færre enn 50 i den oversikten du har fått her.

I tiden fremover vil derfor dette verktøyet brukes hyppig, for at lofotkommunene skal kunne ha en oversikt over besøkende her i Lofoten.

Totalt kostnad for fellesvarselet, med avsender "Lofoten", i regi av Lofotrådet, ble 62.461 kroner. En formidabel sum, men som ble vurdert som riktig å bruke, ut i fra bred enighet om å forsøke å holde smitten unna Lofoten så lenge det lar seg gjøre.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.