Heidi Kløkstad - politimester i Nordland. Foto: Terje Mortensen

Høy oppklaring, men bekymret for mørketall

Skrevet av Morten Moe
16.02.2021 07:48 - OPPDATERT 16.02.2021 10:49

Nedgang i anmeldelser knyttet til grov familievold bekymrer imidlertid politimesteren i Nordland.

- 2020 har vært et år utenom det vanlige, også for politiet i Nordland. Jeg er glad for å se at straffesaksresultatene i annerledesåret viser at vi har klart å levere en god polititjeneste.  På den andre siden bekymrer det meg at det er en nedgang i antall anmeldelser knytte til alvorlig overgrep i hjemmet, sier Heidi Kløkstad, politimester i Nordland.

Tidenes laveste restansesituasjon
Nordland politidistrikt har i 2020 opprettholdt en høy oppklaringsprosent på 61,9 %, mens landssnittet er på 49,4 %. Innenfor de fleste sakskategoriene har politidistriktet oppklart flere saker enn før, og det er gjort på kortere tid. 

- Vi har gjennom året klart å bygge ned den totale mengden straffesaker, og vi har nå tidenes lavest restansesituasjon i Nordland, sier Kløkstad. Hun forteller at pandemien har gitt politidistriktet mulighet til å jobbe mer konsentrert med straffesaker. 

- Både etterforskere og påtalejurister har hatt svært lite reising, kurs og rettsoppmøter. I tillegg har vi hatt en nedgang i antall anmeldte saker - også innenfor de mest alvorlige sakskategoriene som normalt er mer krevende å etterforske. Totalt sett har dette bidratt til at vi har en svært god situasjon knyttet til restanser, forklarer Kløkstad.

Økt risiko
Nedgangen i antall alvorlig straffesaker kan langt på vei forklares med at utelivet har vært nedstengt store deler av året. Mer bekymringsfullt er det å se at den skjulte kriminaliteten, den grove volden i hjemmet, øker med 24 %.
- Det er ingen grunn til å tro at denne kriminaliteten reelt sett har gått ned, tvert imot tilsier økt isolasjon, fortetting i hjemmet, mer arbeidsledighet og flere økonomiske bekymringer en økt risiko for familievold, sier politimesteren.

Og hun er spesielt opptatt av barna
- I denne situasjonen har det vært viktig for politiet å snakke med flest mulig barn, og jeg er ekstra glad for å se at vi til tross for alle smittevernbegrensninger, har klart å gjennomføre flere barneavhør i 2020 enn året før. Å snakke med barna er det viktigste vi kan gjøre for å avdekke grov vold og seksuelle overgrep mot barn – samtidig som vi sender tydelige signaler til de som begår denne type handlinger at de blir tatt, avslutter Kløkstad.

Les mer om:

Politi Kriminalitet
Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.