"Husmannsveldet i Norge"

Av Maja Borgvatn Karlsen
07.05.2018 12:01 - OPPDATERT 07.05.2018 14:05

LESERINNLEGG: Den 25.april inviterte Vestvågøy Historielag til temakveld i Fryseriet på Meieriet Kulturhus på Leknes med historiker Alan Hutchinson fra Bodø.

På et møte i Bergen for en tid tilbake var temaet Husmannsveldet i Norge, der Hutchinson var en av flere som hadde innlegg. Undertegnede og han gjorde da en avtale om å besøke Vestvågøya.

Mellom 40 og 50 møtte opp på denne temakvelden, der Alan innledningsvis tok for seg husmannsveldet generelt i Norge og senere mer lokalt her i nord. Han ga oss først en oversikt over ulike husmannsbetegnelser:

  • Leilendinger og husmenn
  • Husmenn, innerster, rydningsfolk, strandsittere
  • Husmenn med jord – innmarks- og utmarkshusmenn
  • Husmenn uten jord – bruks- og verkshusmenn, trelast, fiskeri
  • Bygselhusmenn, arbeidshusmen

 Tiden som omhandler husmannsveldet i landet startet  på 1600- tallet og varte helt fram til ca.1930, selv om det faktisk var husmenn fram til etterkrigstiden. Dette var ei tid med store forskjeller i samfunnet, og der noen satt med store verdier og eiendommer, mens andre måtte ta til takke med det lille som var mulig å få til. Husmennene fikk ofte tildelt en liten part av hovedbruket mot å bidra med hjelp til eieren når det trengtes. Også kalt arbeidsplikt, og det ble skrevet husmannskontrakter. Slik var forskjellen mellom de som hadde mye og de som hadde lite eller ingenting, og slik var det forskjell mellom de ulike landsdeler som indre Østlandet, Vestlandet og oss i nord. Det var snakk om jordbruk, trevirke, bergverk, fiskeri mm.

På øya vår var det mange husmannsplasser, og vi fikk se en oversikt over plassering i Buksnes og Hol, men Borge og Valberg hadde nok sin del.

Etter kåseriet til Alan Hutchinson var det kaffe og samtale om temaet, der mange hadde opplysninger og mange spørsmål ble stillt. Det omhandler i alle fall en tid vi for lengst har lagt bak oss, og som vi ikke ønsker tilbake. Det får framtiden si noe om. I noen artikler i LOFOTR, historielagets årbøker, finner vi fortelling av Karl Pettersen fra gården Lilleeide, og Halvor Gustavsen (Idelius) med fortelling om Kjellbogan ved Leitebakken. Kanskje kan vi etter hvert finne ut mer om husmannsplassene på Vestvågøy. Historielaget takke for frammøtet og minner om vårt aktivitetsprogram.

Kolbjørn Bugge

Leder VHL     

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.