Anne Husebekk. Foto: UiT.

I koronaens tid

Skrevet av Leserbidrag
18.03.2020 19:01

Det er unntakstilstand over hele verden. På grunn av et nytt virus – korona. Som resten av verden, er landsdelen vår ikke til å kjenne igjen. UiT Norges arktiske universitet og Norges arktiske studentsamskipnad står sammen for å ivareta studenter og ansatte i denne vanskelige tiden.

For en uke siden virket det utenkelig; at universiteter over hele Norge skulle stenge og stanse all undervisning på sine campuser. Nå er det det vi opplever. Situasjonen føles nok uvirkelig og kaotisk for de fleste av oss, og ved UiT og Samskipnaden gjør vi alt vi kan for å bistå våre studenter og ansatte. Vi følger til enhver tid de gjeldende rådene fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet og den enkelte kommunes anbefalinger, og vi samarbeider tett. Det er behov for mange endringer for å møte unntakstilstanden som har oppstått, og heldigvis er studentene våre og de ansatte løsningsorienterte og villige til endring.

Ved UiT er ansatte oppfordret til å arbeide hjemmefra. Ambisjonene er høye; undervisningen skal bli videobasert, eksamen og disputaser digitalisert. Målet er at studentene skal ha normal studieprogresjon. Dette målet krever ekstraordinær innsats fra alle. Mange av UiTs ansatte er vant til å gi nettbasert undervisning, men for noen er dette en helt ny undervisningsform. Det er etablert kollegaveiledning og organisert hjelpekorps til de som trenger det. Et lyspunkt oppi det hele er at mange vil tilegne seg ny kunnskap om digital undervisning. Studentene vil bli vant til å finne forelesninger på nettet innenfor alle fag. Disputaser og mastereksamener vil foregå med kandidat og opponenter på skjerm og publikum på stream. Bærekraftige løsninger, tross alt.

Samskipnadens samfunnsoppdrag er å bidra til trivsel og trygghet som grunnlag for studentenes livs- og studiemestring. Kort oppsummert skal Samskipnaden ta seg av studentenes velferdsbehov. I en tid som dette, hvor vi må vi kutte ned på mange av tjenestene vi tilbyr studenter, jobber vi med å tilpasse oss og sikre et godt studie- og læringsmiljø på alternative måter.

Samskipnadens studentboliger er hjemmet til over 3500 studenter i landsdelen, og vi forsøker å ivareta dem på best mulig måte gjennom å ha fokus på psykisk helse, renhold og tilstedeværelse. Mange av studentene er nå overlatt til seg selv; campus er stengt, de skal ikke oppholde seg i store grupper, og alle blir bedt om å holde avstand til hverandre. Mange er langt hjemmefra, og noen føler kanskje at livet nå er ekstra ensomt. Samskipnadens psykiske helsetilbud, Studentrådgivinga, er et gratis, lavterskel, psykisk helsetilbud som alle studenter kan benytte seg av. Selv om kontoret er stengt for fysiske besøk, er alle våre rådgivere på jobb som vanlig. Studenter kan ringe og snakke med noen over telefon eller bestille time til videosamtale.

Studentprestene på UiT stiller også opp for studenter og ansatte som trenger det.

På nåværende tidspunkt har vi mer enn 100 studenter i karantene på hver sin studenthybel, og det krever både tett oppfølging og god informasjon. Vi har for eksempel kjørt ut rent sengetøy til en student som var syk. Vi oppfordrer også studentene til å skaffe seg en «matvenn» som kan hjelpe til med handling og diverse ved et eventuelt fremtidig karanteneopphold. Studentene er rause og har stor omtanke for hverandre, og har også på eget initiativ opprettet hjelpegrupper som bidrar og hjelper hverandre med handling og matlaging.

Av Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet 
og Hans-Petter Kvaal, direktør for Norges arktiske studentsamskipnad 

Les mer om:

Kronikk
Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.