I samtaler med Harstad-bank om fusjon

Av Lars Eidissen
06.03.2018 12:44 - OPPDATERT 06.03.2018 12:49

Lofoten Sparebank og Harstad Sparebank har innledet samtaler om fusjon, melder man i en pressemelding.

"Styrene i Lofoten Sparebank og Harstad Sparebank har besluttet å innlede samtaler med sikte på en mulig fusjon av de to bankene. Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet samt ytterligere styrke bankenes evne til å bidra til utviklingen av sine lokalsamfunn," skriver man i pressemeldingen.

- Bakgrunnen for drøftelsene om en mulig fusjon av de to lokale sparebankene, er et ønske om å være i førersetet i møtet med en stadig mer krevende fremtid. Bankene ønsker å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og være en god og attraktiv arbeidsgiver. Dette ansees som viktig for fortsatt å kunne opprettholde konkurransekraft samt fortsatt bidra til utviklingen av lokalt næringsliv og aktive lokalsamfunn, skriver man videre i pressemeldingen.

Basert på bankenes regnskaper per fjerde kvartal i 2017, så vil den sammensluttede banken ha en forretningskapital på 6,05 milliarder kroner og 33 årsverk. 

Styrene har lagt som premiss for en fusjon at ingen ansatte sies opp som følge av fusjonen.

"Det er en sterk pågående konsolidering i samfunnet innen finans, næringsliv forøvrig og offentlig forvaltning. Sentraliseringskreftene i samfunnet er massive og sterkt økende. Stadig flere lokale bedrifter kjøpes opp og beslutningsmakt flyttes ut av regionen på områder hvor handlingsrommet tidligere har vært større lokalt og regionalt.  Styrene i bankene ser det som svært viktig at sterke aktører i Hålogalandsregionen i større grad enn tidligere samhandler for å opprettholde lokal og regional styring og beslutningsmyndighet," skriver man videre i presseskrivet.

Lofoten Sparebank ble stiftet i 1909, den gang under navnet Borge Sparebank. 1. januar 2003 endret banken navn til Lofoten Sparebank. Lofoten Sparebank er den eneste selvstendige banken i Lofoten, med hovedkontor på Bøstad og et nyopprettet avdelingskontor på Leknes.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.