Inviterer debattantene inn i politikken

Skrevet av Leserbidrag
18.02.2021 14:17

I kjølvannet av basseng- og skolesaken i Vestvågøy har flere engasjert seg kraftig i sosiale medier. Nå inviterer ordfører Remi Solberg alle debattantene inn i politikken.

De siste ukers debatt omkring skole og basseng har i all hovedsak vært saklig og slik den bør og skal være. Dessverre er det unntak, noen går etter spilleren og ikke ballen.

Den form for nedsnakking av egen kommune som vi nylig har sett eksempel på i kommentarfelt, er nedslående og representerer hverken positive eller konstruktive bidrag.

Vestvågøy er en av få distriktskommuner i Nordland som over de siste 10 årene har vokst både i næringsliv og i befolkning. Ganske motstrøms når vi ser hva som er virkeligheten i store deler av kommune Norge.

Grunnen for at vi faktisk er i denne situasjonen er sammensatt. Mange kommuner og regioner ser til oss og spør om hvilken kode vi har knekt som gjør at vi har fått den positive utviklingen de siste årene.

Vi har innovative bedrifter som investerer og skaper nye jobber.

Økt innbyggertall og vekst i næringslivet er en god indikator på at mye bra skjer i kommunen vår og i Lofoten.

Et annet barometer, er at verdien på bolig og eiendom øker. Det gjelder i stor grad hele kommunen.

Vi har små og store lokalsamfunn med gode oppvekstmiljø. Vi har et rikt idrett- og kulturliv med en rekke frivillige lag og foreninger.

Jeg har full forståelse for at innbyggere kjemper for sitt lokalmiljø når ulike strukturer diskuteres, det være seg skole, svømmebasseng, legekontor eller butikk.

[annonse]
I Vestvågøy har vi flere livskraftige og dynamiske distriktssentre. Selv om Leknes er vår by og regionsenter for Vest Lofoten, er også Leknes å regne som distrikt i det store bildet. Det er et ubestridelig faktum at de aller fleste av innbyggere i Vestvågøy bor nært kommunesenteret. 15 – 20 minutter i bil/buss er ingenting om vi sammenligner oss med andre kommuner/regioner.

Enkelte tilbud vil ikke være mulig å ha flere steder, det er rett og slett ikke bærekraftig. Det gjelder både kommunale og private tilbud.

Økonomien i kommunene er krevende, også i Vestvågøy. Vi får stadig flere oppgaver og lovkrav fra sentrale myndigheter, uten at det er fullfinansiert fra statens side. I tillegg ligger det inne årlige krav til effektivisering.

Kommunestyret har et helhetlig ansvar for alle tjenester i hele kommunen. Det finnes ingen Sareptas krukke å øse av. Der er en pengesekk og vi bruker hver eneste krone: Skole, hjemmetjenester, sykehjemsplasser, kommunale veier, barnevern, SFO, m.m.

I kommentarfeltene den siste tiden har jeg registrert flere talenter. Jeg vil sterkt henstille til disse, å melde seg inn i et politisk parti og stille til valg.

Les mer om:

Remi Solberg
Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.