Isqueen på Ure frikjent i lagmannsretten

Isqueen fullstendig frikjent

Torsdag i forrige uke ble det klart at Isqueen og daglig leder Kurt Svendsen ble fullstendig frikjent av Hålogaland lagmannsrett i saken om erstatningsansvar på 22 millioner fra Ballangen Sjøfarm.

Tips oss

Saken har pågått siden 2018, da Ballangen Sjøfarm rettet krav om kompensasjon for manglende levering av smolt til sine anlegg, bestilt fra Framnessmolt. Kurst Svendsen og Isqueen ble også dratt inn i saken, da Ballangen Sjøfarm påsto at Isqueen hadde mottatt smolt Ballangen Sjøfarm hadde krav på. Kravet, i størrelsen 22 millioner kroner, ble krevd kompensert av Isqueen og Framnessmolt, og Tingretten ga først Ballangen Sjøfarm medhold i søksmålet.

Usikkerhet rundt avtaler 
I følge domspapirene fra Lagmannsretten mener dommerne at det er bevist av Isqueen og Kurt Svendsen sin forhåndsbestilling, som var forskuddsbetalt, var korrekt overført til Isqueen sine anlegg i Vest-Lofoten. Videre ble det anmerket at Ballangen Sjømat hadde tilbud om å motta en redusert mengde smolt som ble delt mellom Isqueen og Ballangen Sjømat, et tilbud som ble avvist.

Lagmannsretten bemerker videre at Ballangen Sjømat uansett hadde dekt smoltunderskuddet med å gjøre en bestilling hos Melbo Fisk, som leverte det antall smolt de ønsket.

For Kurt Svendsen personlig, er det en god dom, og vil forhåpentligvis gi han og Isqueen ro etter en vanskelig og belastende personlig prosess. Svendsen selv måtte ta mye av ansvaret og oppmerksomheten i første runde da saken først kom opp, men lagmannsretten frikjenner han for søksmålsansvar, selv om de bemerker at det hele tiden har vært usikkerhet rundt bestillingene Isqueen har gjort via Svendsen, noe som er litt av forklaringen på tingrettens første dom som gav Ballangen Sjøfarm medhold.

- Slik lagmannsretten ser det har Ivar Solberg (Framnessmolt) hatt problem med å holde orden på bestillinger, beholdning, tilvekst og mulighet til levering. Noe av dette skyldes nok uklare tilbakemeldinger fra særlig Kurt Svendsen i en tidlig fase, mens Isqueen AS under midlertidig ledelse av Hagenes ga klare meldinger. 

Fullt medhold
I dommen av 27. mars 2020 sluttet lagmannsretten seg til styrets behandling av smoltleveransen til Isqueen. Lagmannsretten var "ikke i tvil om at styret i Framnessmolt AS etter beste evne har vurdert og fattet sine avgjørelser på grunnlag av en balansert og grundig prosess. Det er intet i styrets behandling av saken som trekker i retning av vilkårlighet, forfordeling eller uaktsom eller forsettlig handling til fordel for den ene eller den andre av selskapets kunder."

 Som følge av at Framnessmolt og Kurt Svendsen vant saken fullstendig ble Ballangen Sjøfarm pålagt ansvar for dekning av sakskostnader for begge rettsinstanser.

Framnessmolt og Isqueen kan nå legge bak seg det grunnløse søksmålet og konsentrere seg om å produsere førsteklasses smolt og laks i Lofoten.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.