Emma Ingebrigtsen, som selv har erfaring fra fiskerinæringen som fisker, ønsker å komme i kontakt med kvinnelige fiskere til rapporten sin.

Kartlegger fiskerkvinnen

Skrevet av Andre Bruun
18.11.2020 11:00 - OPPDATERT 18.11.2020 22:29

Emma Johanne Ingebrigtsen fra Gjesvær i Finnmark søker minst ti kvinnelige nordnorske fiskere til sin masterstudie i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Nå ber hun lokale fiskerkvinnfolk om å delta i arbeidet.

Målsettingen med masteroppgaven er å forske på heltidsarbeidende kvinner i fiskerinæringen. Hun vil konsentrere seg om å forske på betydningen av kjønn og brytninger av kjønnsroller i en yrkessammenheng, og det å være kvinnelig fisker i et nordnorsk fiskerimiljø, og ikke minst i et mannsdominert yrke.


Kvinner på sjøen
- Formålet for forskningsprosjektet Kvinner på sjøen, er å skaffe data om kvinner som arbeider som heltidsfiskere og bruke funnene i en sosiologisk analyse knyttet til forskning på kjønn og likestilling, forteller Ingebrigsen.

- Fiskerinæringen har vært en stor del av det økonomiske grunnlaget for Norge, og er med på å skape verdier i samfunnet på landsbasis, samt at fisket er en bærebjelke for norsk kystkultur. Framtidsforutsetningene innenfor næringen er gode, og ikke minst bærekraftige. 

-Kvinnene har alltid hatt en svært viktig rolle både i fiskerihushold og i fiskerisamfunn, men deres innsats har ofte blitt oversett, og kvinnearbeidet har blitt usynliggjort slik Siri Gerrard påviste tilbake i 1983, sier hun.

Mange vil
- Menn har tradisjonelt sett vært hovedaktører innenfor fiske, fiskeripolitikk og fiskeriforsking, hvor kvinner har spilt en taus rolle som støttespiller eller vært fraværende.

Bare 3,5 prosent av de totalt 11 000 registrerte fiskerne i Norge er kvinner.

- Det har blitt vist til at det er langt flere kvinner som kunne tenke seg å jobbe om bord på båten, enn de som har valgt å gjøre det. Faktorer som har hindret kvinner å gå om bord, er husarbeid og barneomsorg i hjemmet, men også frykten for negative reaksjoner i lokalmiljøet.

Nå ønsker hun å komme i kontakt med kvinnelige fiskere som kan dele sin erfaring og hjelpe henne i arbeidet sitt, og i å styrke kvinnenes plass i fiskeriene.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.