Illustrasjonsfoto.

Klima og miljø felles hovedutfordring

Skrevet av Leserbidrag
23.06.2020 12:04 - OPPDATERT 23.06.2020 22:11

Det grønne skiftet må være mer enn retorikk. Vi har hastverk for å unngå klimakatastrofen. Vi har et ansvar for våre barn og de kommende generasjoner.

Verden må redusere klimautslippene, og Norge må ta sin del. Vi må fase ut fossil energi og utvikle nye industriarbeidsplasser som til erstatning for jobbene i olje og gass. 

Elektrifisering er en nøkkel til å kutte klimautslipp
I deler av samfunnet skjer det et skifte. Industrien legger f.eks. om produksjonsmetodene sine, men vi har langt igjen før vi mennesker ikke etterlater fossile fotavtrykk, noe som innebærer at store sektorer må elektrifiseres. En av de viktige er transportsektoren. 

Vi er på veg til å få en betydelig andel elbiler på veiene og antallet vil vokse raskt. Vi har også starta med ferjer og hurtigbåter og over tid vil til og med større båter elektrifiseres. Da må vi prioritere å få landstrøm i havnene. Vare- og langtransport er ikke kommet helt i gang, elektriske fly til persontransport ligger noen år frem, og å planlegge og bygge ut jernbanenettet tar også tid. Vi må derfor satse på det som kan redusere klimaendringene i transportsektoren nå. 

Den elektrifiserte transportsektoren vil kreve ren energi og produksjonen av batterier må økes kraftig. Målet må være å elektrifisere ikke bare langtransport, fly og jernbane, men også bygge- og anleggssektoren. I 2019 ble verdens første gravemaskin i vektklasse stor gravemaskin ombygd til batteridrevet i Norge, og i løpet av få år vil utslippsfrie anleggsplasser bli et krav. 

Ny grønn industri i Nordland
Industrien i Nordland er i verdenstoppen på miljø- og klimavennlig produksjon. For SV vil ny industri være en viktig strategi for det vi skal leve av når vi skal bli oljeuavhengig. Norge og Nordland har alle forutsetninger for å være ledende i den grønne industriutviklinga, men det vil kreve en kraftig satsing på teknologiutvikling, og nye industrier og energikilder som for eksempel havvind og hydrogenproduksjon, for grønn industrialisering vil kreve ren energi.

Nordland SV legger derfor følgende til grunn for en klima- og miljøsatsing:

  • Å fjerne det fossile fotavtrykket krever tilgang på betydelig ny ren energi samtidig som vi skal satse på energieffektivisering, gjenvinning og energisparing.

  • Vi må utnytte den utbygde vannkrafta mer effektivt gjennom investeringer i bedre teknologi.

  • Vi må vurdere konkrete vindkraftprosjekter utfra hva de kan gi av energi i forhold til blant annet miljøinngrep og negative konsekvenser for natur og biologisk mangfold, samiske interesser og andre samfunnsinteresser.

  • For havvind må den samme vurderingen foretas i forhold til blant annet effekt på natur, miljø og fiskerier.

  • Vi må utnytte potensialet i andre energikilder og energibærere som for eksempel solenergi, bioenergi, hydrogen og så videre. 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.