Norges Fiskarlag krever full rapportering av legemiddelutslipp i forbindelse med behandling av lakselus.

Krever rapportering av legemiddelutslipp

Skrevet av Andre Bruun
11.06.2020 07:00 - OPPDATERT 11.06.2020 12:44

Norges Fiskarlag forventer at forskriften om kontroll med lakselus må inneholde krav som per nå ikke er tatt inn i forslaget til forskrift. Mattilsynet har i sitt forslag verken lagt opp til at tidspunkt for behandling eller mengden legemiddel som brukes skal inn som et rapporteringskrav.

Det er en klar mangel at Mattilsynet ikke i utgangspunktet foreslår rapporteringskrav i sitt høringsforslag, melder Norges Fiskarlag i et svar til Mattilsynet sitt forslag til nye regler om kontroll med lakselus.

- Konklusjonen er at tidspunkt og mengde legemiddel og virkestoff brukt i behandlinger mot lakselus og skottelus må rapporteres. Hvis ikke vil det være tilnærmet umulig å vurdere hvilke konsekvenser legemiddelutslippene har på de marine økosystemene, og forvaltningen vil heller ikke legge beste tilgjengelige kunnskap til grunn for sitt arbeid., står det i rapporten fra fiskarlaget.

- Vi ønsker en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer, ikke minst med akvakulturnæringen. Samtidig er det en forutsetning at virksomheten ikke går på bekostning av hav- og fjordmiljø, ville bestander eller fiskernes driftsgrunnlag.

Når det gjelder kontroll med lakselus, så er fiskerne særlig bekymret for effektene av legemidler på det marine miljøet, ikke minst på bestandene av marine krepsdyr. For å få tilstrekkelig kunnskap om dette har det vist seg å være helt avgjørende at legemiddelbruken blir dokumentert på en sikker og pålitelig måte.
. Det er nå sannsynliggjort at utslipp av aktuelle legemidler mot lakselus kan skade marine krepsdyr relativt langt unna utslippspunktet.

- Det har vært en stor nedgang i bruken av legemidler mot lakselus siden 2016. Likevel er utslippene fortsatt om lag 10 ganger høyere enn i 2007, så problemet er fortsatt betydelig. Siden 2007 har det totalt blitt gjennomført om lag 40 000 kjemiske behandlinger mot lakselus langs norskekysten. 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.