Beredskapssjef Sigve Olsen ber Vest-Lofotinger vise ekstra hensyn ovenfor de som allerede er syk eller svak

Krever registrering av tilreisende

Skrevet av Andre Bruun
15.03.2020 23:33 - OPPDATERT 16.03.2020 08:12

Skjerpede tiltak vedrørende karantene for besøkende og fastboende i Vestvågøy.

Karantenetiltak er skjerpet nasjonalt til også å gjelde besøkende som har oppholdt seg på Island og i Danmark – dette i tillegg til alle som har oppholdt seg i land utenfor Norden f.o.m 27 februar.

Alle kommuner i Lofoten og Vesterålen innfører nå karanteneregler for tilreisende og fastboende som har oppholdt seg i Oslo, Viken, Innlandet, Telemark, Vestfold, Rogaland,Vestlandet og Agder  med tilbakevirkende kraft f.o.m 10.mars.  Disse områdene har nå et antall smittede per innbyggere på høyde med Italia. (se fullt vedtak på hjemmeside)

Dette vil etter alt å dømme gjelde flere av deres gjester og eventuelt også medarbeidere.

Vestvågøy kommune ber derfor om at alle som leier ut rom eller har gjester leverer inn skjema som finnes på kommunens hjemmeside, som skal sendes til [email protected].

Regjeringen varsler utvidet grensekontroll og stenging av lufthavner fra mandag kl 08.00.  I den forbindelse antar vi at enkelte gjester i karantene ønsker å dra hjem før dette inntrer. Merk at gjester i karantene ikke under noen omstendighet skal benytte offentlig transport for eventuell hjemreise (rutefly, buss, hurtigrute, hurtigbåt, ferge mm)

Dersom gjester krysser JA på symptomer på smitte skal disse umiddelbart i isolasjon på sine respektive rom / overnattingssted. Helsemyndigheter skal ikke kontaktes før symptomer blir så plagsomme at helsehjelp anses som nødvendig – legevakt tlf: 116 117

For øvrige besøkende fra landene og regioner innenlands  som er omfattet av karantenebestemmelser gjelder «hjemmekarantene» på overnattingssted slik som informert om tidligere.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.