Hauklandssanden er et yndet turistmål. Foto: Paal Svendsen Wikimedia Commons

Krever tiltak

Skrevet av Kurt E. Kleppe-Holm
27.03.2021 13:53 - OPPDATERT 28.03.2021 08:13

Uttalelse om næringstiltak etter nye smitteverntiltak 25. mars 2021 fra Lofotrådet, Næringsforeningene i Lofoten og Destinasjon Lofoten.

Viser til endring i smittevernregler for Norge 25.03.21. Lofoten har en
betydelig andel av regionens virksomhet i privat sektor. Reiseliv, service
og handel har hatt en stor vekst i vår region de siste 10 årene, men denne
virksomhet rammes hardt og direkte av smittevern tiltakene som
iverksettes for å begrense spredningen av Covid-19.

Tidligere ordninger for støtte, som regjeringen har iverksatt, har i stor
grad vært basert på at aktørene kan dokumentere inntektsbortfall, for å
kvalifisere seg til støtte til å dekke deler av de faste ikke unngåelige
kostnadene. Når pandemien og tiltakene nå fortsetter, er ikke
inntektsbortfall lengre et kriterium som er relevant å bruke til å kvalifisere
for støtte. Bedriftene kommer nå inn i en periode, da inntektene også i
fjor var sterkt begrenset. I tillegg er inntektene til alle disse bedriftene
konsentrert til ulike sesonger. Inntekt i sesongene gir likviditet og
overskudd til å dekke perioder av året hvor man har underskudd.

Når kommunikasjonen nå også indikerer at den viktige sommersesongen i
2021 kan bli påvirket, og trolig innskrenket av pandemien – er det mange
av aktørene som signaliserer resignasjon over hvilke fremtidsmuligheter
de vil kunne ha. Bedriftene beskriver at de står på kanten av stupet, og at
de har utfordringer med å dekke utgiftene forbundet med den nye runde
med permitteringer som følger etter de innskjerpede smittevern
tiltakene.

Regjeringen har satt av ytterligere 500 Mill, og slik vi forstår
pressekonferansen og skriftlig materiale til regjeringen, vil disse sendes til
kommunene for skjønnsmessig utdeling til aktørene etter søknad.
Imidlertid vil Lofoten alene ha behov for betydelig andel av disse, dersom
aktørene skal komme seg gjennom dette.
Situasjonen i Lofoten var slik at mange aktører hadde fått bookinger for
påsken og frem til juni, og man hadde fått i gang en del av driften i
næringen. Imidlertid vil 10 dager med ny lønnsplikt for nye permitteringer
svekke bedriftenes likviditet, og også heve terskel for å gjenåpne
virksomhetene etter at denne siste smittebølgen forhåpentligvis er slått
ned.

Vi ber derfor om at regjeringen iverksetter ytterligere ekstraordinære
støtte tiltak for å hjelpe næringen frem til sommeren 2021. 

Innspill på tiltak:

 • Plikt til å betale arbeidsgiveravgift bortfaller for resten av 2021 for
  virksomheter som restauranter, museer, gallerier,
  aktivitetsbedrifter/opplevelser, overnatting m.m.
 • Lønnsplikt ved permittering som følge av endring i nasjonale og lokale
  smittevern regler og anbefalinger fjernes ut 2021. (Force Majeure – dette
  kan ikke bedriftene bære ansvaret for – kun det offentlige!)
 • Øk beløpet som sendes til kommunene, og som er søkbart for
  reiselivsnæringen, for å hjelpe bedriftene også i mai og juni.
 • Bruk kommunene som medspiller i å få organisert
  tilskuddsordningene til virksomhetene – bruk landets regnskapsbyråer til
  å få informasjon om hjelpeordninger ut til virksomhetene. Bruk
  destinasjons selskapene til å få ut informasjon til virksomhetene.
Remi Solberg, leder Lofotrådet
Tor Henriksen, leder Lofoten Næringsforum 
Eivind Holst, styreleder Destination Lofoten

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.