Smeden i Sund, Tor Vegard Mørkved er én av de åtte kulturpersonlighetene i Flakstad som har skrevet under på brevet til kommunen.

Kulturlivet med åpent brev til kommunen

Skrevet av Leserbidrag
19.06.2020 20:55 - OPPDATERT 20.06.2020 07:02

Åtte kulturpersonligheter i Flakstad har skrevet et åpent brev til kommunen for å minne på hvilke behov kulturlivet har i forbindelse med bygging av ny skole og flerbrukshall.

Til Flakstad kommunes administrasjon 
v/Rådmann Erling Sandnes og kommunestyret. 

Brukermedvirkning vedrørende skoleprosessen i kommunen

I anledning nye momenter i saken om nybygg Ramberg skole, ønsker flere aktører innen kulturlivet i Flakstad kommune å gi en uttalelse. Vi ønsker å fokuserer på viktigheten av å ha et rikt og aktivt kulturliv i en kommune som Flakstad. Vi er flere profesjonelle og amatører som etter beste evne prøver å gi et tilbud om kulturelle aktiviteter i kommunen, det være seg innen korsang, korpsmusikk, strykeorkester eller band.

Kulturlivet i Flakstad kommune bidrar til sosiale møteplasser for kommunene innbyggere. Det skaper glede, samhold og aktivitet. Kulturlivet i Flakstad i dag drives på stor egeninnsats og velvilje fra ildsjeler. Kommunen har i mange år imøtekommet dette engasjementet, noe som har vært avgjørende for at man har kunnet opprettholde det aktivitetsnivå og de tilbud som er i kommunen i dag. 

For at kulturlivet i Flakstad kommune fortsatt skal kunne blomstre til glede for både utøvende musikere og kommunenes innbyggere, er vi avhengig av at støtten fra kommunen opprettholdes. Vi er ikke bare avhengig av økonomisk støtte, men vi er også avhengig av å ha lokaler som kan benyttes til våre formål. Vi trenger rom for å kunne samles og utøve i fellesskap, både rom tilpasset øvelser, men også rom tilpasset konserter og arrangementer.

Vi ønsker ikke å uttale oss om valg av løsning på hall, da størrelsene på disse uavhengig av hva kommunestyret velger å gå for, er for store og gir for mange utfordringer knyttet til akustikk. Ut fra de tegningene som foreligger på skolebygget, er det det inntegnede sosialrommet i 2. etasje som vil være stort nok for å kunne ha denne typen øvelser/samlinger. Dette i tillegg til allrommet ved inngangen til skolen. Vi ber dere reflektere over hvordan en 17. mai ville være dersom man ikke har korps eller kor som bidrar på en dag som det? 

En annen del av kulturlivet i Flakstad er å ha et folkebibliotek som bidrar til aktivitet og skaper en sosial møteplass. Vi ønsker et levende folkebibliotek og håper at kommunen prioriterer dette. 

Mirian Berre, Flakstad strykeorkester
Gro Anita Nilsen, Flakstad strykeorkester
Tor Vegard Mørkved, Ramberg blanda kor
Per H. Kirkesæther, Lofotodden Musikkorps
Tine Surel Lange, Flakstad strykeorkester
Beryl Jusnes Engum, Ramberg blanda kor
Henrik Klaveness, A Cellarful of Noise
Ann Kristin Windstad, Flakstad Kulturskole

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.