Inger Lise Aarrestad Rettedal (t.v.) driver Klostergarden ved Utstein kloster i Rogaland. - En ting som godt kunne vært endret er søknadsfristen. Vi hadde faktisk tenkt til å legge inn en søknad året før vi gjorde, men gikk glipp av fristen med én dag. Foto: Privat.

Kulturminnefondet forenkler søknadsprosessen for eiere av kulturminner

Skrevet av Maja Borgvatn Karlsen
11.07.2018 08:47

Dette arbeidet fører til at flere eiere søker om støtte, og at flere kulturminner over hele landet blir reddet fra forfall. Nå innføres løpende søknadsfrist for alle tilskuddsordninger for å møte søkernes ønsker og behov.

Av Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet

Arbeidet med å gjøre det enklere for private eiere av verneverdige kulturminner å søke Kulturminnefondet om støtte, er høyt prioritert. Derfor innføres nå løpende søknadsfrist på alle støtteordninger.

Brukerorientering, kostnadseffektivitet og læring er sentrale strategier for styret i Kulturminnefondet, som det siste året har hatt forenkling som fast tema på hvert styremøte. Vi er opptatt av at eiere av kulturminner skal bruke mest mulig av sin tid til å arbeide med konkrete tiltak på selve kulturminnet. Dette arbeidet gir resultater.

I dag behandler Kulturminnefondet over dobbelt så mange søknader som for fem år siden. Den administrative kostnaden per søknad er redusert til halvparten, uten at det går på bekostning av kvaliteten i de gjennomførte prosjektene.

Dette betyr at midlene som bevilges over statsbudsjettet rekker lenger, noe som gjør det mulig å ta vare på enda flere kulturminner over hele landet. Men, det er mange som søker Kulturminnefondet om støtte, og behovet stort. Langt større enn den totale tildelingspotten.

Et viktig forenklingstiltak har vært innføring av elektronisk søknad og elektronisk saksbehandling. Samtidig er søknadsprosessen endret, og det legges nå større vekt på god veiledning av søkerne, blant annet gjennom en forbedret søknadsportal der du på egen hånd kan finne svar på det meste av det du lurer på.

Det viktigste forenklingstiltaket er likevel samarbeidet med eierne av kulturminnene. Veiledningen og kontakten med våre dyktige rådgivere er av stor betydning gjennom hele prosjektet, noe våre siste brukerundersøkelser dokumenterer tydelig.

Kulturminnefondet innfører nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av kulturminner. Løpende søknadsbehandling skal gi kortere saksbehandlingstid og søkerne vil få raskere svar på sine søknader. Vi forenkler også selve søknadsskjemaet som blir brukt i arbeidet med søknaden.

Dette betyr at du allerede nå kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne som du planlegger å gjennomføre i 2019. Husk at det også er mulig å søke om støtte til strakstiltak gjennom hele året.

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi er til for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige organisasjoner og stiftelser kan søke om støtte til istandsetting av kulturminner. Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og kulturminner som eies eller forvaltes av virksomheter som mottar statlig driftsstøtte.

 

 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.