Arbeidstilsynet og Landbrukstjenester i Lofoten har kommet frem til nye koronaregler for landbruksvikarer i regionen

Landbruksvikarer i Lofoten får egne koronaregler

Skrevet av Andre Bruun
16.01.2021 12:10 - OPPDATERT 17.01.2021 11:12

Landbrukstjenester Salten og Lofoten har gjort avtale med næringen om egne smittevernregler for vikarer og innleid arbeid til landbruket i regionen. Rutinene som nå innarbeides er blant de strengeste innen samfunnslivet i området.

- Vi er i en situasjon der vi potensielt kan sette dyrs liv og velferd i fare ved et eventuelt smitteutbrudd. Derfor er det helt på sin plass at de smittevernreglene som skal gjelde for landbruket, må bli blant de strengeste, melder Landbrukstjenesten i Salten og Lofoten.

Arbeidstilsynet og landbrukstjenesten har utformet avtalen i samarbeid, og de nye reglene legger mye ansvar hos arbeidsgiver ved innleie av arbeidskraft eller vikarer.

- Arbeidstilsynet anbefaler at det blir utarbeidet en skriftlig avtale mellom partene om smittevern. Ansvarsfordelinga skal komme fram i internkontrollen til både oppdragsgiver og landbrukstjenestene. Vi kan kontrollere at både vi som arbeidsgiver og de som er oppdragsgivere har rutiner og tiltak som er gode nok for å imøtekomme kravene om smittevern, står det i avtalen fra Arbeidstilsynet sin side.

Reglene som gjelder for regionen Lofoten og Salten er gjeldende med umiddelbar virkning, og inneholder blant annet et ekstra punkt om innkvartering og karantenetid for innleid arbeidskraft.
- Ansatte i karantene skal ha enerom med tv og internett, eget bad og eget kjøkken/matservering
- Rutiner og/eller tiltak for å ivareta grunnleggende smittevern (handvask, holde avstand osv.)
- Rutiner og tiltak for ekstra nøye renhold
- Bruk av vaskemaskin med temperatur på minimum 60 grader
- Rutiner og tiltak for ansatte som får symptom/påvist smitte
- Rutiner som sikrer at innleid arbeidskraft har gjennomført innreisekarantene (der dette er aktuelt).

Arbeidsgiver tar karanteneregningen 
- Kostnader ved karanteneopphold blir belasta oppdragsgiver.
Generelle smittevernrutiner, men også smittevernreglene i Covid-19-forskrifta, forventer vi at oppdragsgiver har på plass til enhver tid. Dersom det ikke er på plass, er det viktig at vi får tilbakemelding om dette snarest mulig.

Det vil være Arbeidstilsynet som har ansvar for kontrollering av at reglene følges, kontrakter inngås og følges opp, og Arbeidstilsynet i bekrefter at de vil ha ekstra fokus på oppfølging av at dette skjer på best mulig måte i perioden fremover.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.