Leserinnlegg: -Uforståelig distriktsfiendtlig fra Ap

Skrevet av Maja Borgvatn Karlsen
02.07.2018 11:06

Av: Jonny Finstad og Margunn Ebbesen, stortingsrepresentanter Høyre

Arbeiderpartiet`s stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal forsvarer iherdig de rødgrønne og Krf sitt overraskende vedtak om å gjøre det vanskeligere for helsevesenet og næringslivet i distriktene å rekruttere fagpersonell.

Det er ikke overraskende at Lyngedal forsvarer sitt parti og deologien bak vedtaket, men at representanten fra Narvik ikke ser ut til å kjenne næringslivet og helsevesenets praktiske utfordringer i nord, synes vi er straks verre.

Ved å forby midlertidig innleie fra vikarbyråer som ikke er faste ansatte og samtidig også forby midlertidige ansatte i bedrifter, så vil dette utvilsomt ha konsekvenser for både lokalt helsevesen og et næringsliv i Nord Norge som er meget sesongbetont.

Lyngedal hevder at vedtaket nærmest er bagatellmessig og bare forskyver maktforholdet litt i retning arbeidstaker, samt viser til viktigheten av faste ansettelser i arbeidslivet.

Vi er ikke uenig i at faste ansettelser er viktig for å skape seg en fremtid, få lån i bank osv, men problemet for Nord Norsk helsetjeneste eller næringsliv er jo ikke mangel på tilbud om faste ansettelser. Problemet er jo å få tak i fagfolk og spesialister til disse stillingene. Det samme ser vi i det private næringslivet.

Nord Norge skriker jo etter arbeidskraft - og iflg den årlige konjunktur undersøkelsen, Index Nordland -er den største trusselen mot fortsatt sterk vekst i Nordland nettopp dette - at vi ikke klarer å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Det er jo på dette området vikarbyråene har vært en «velsignelse» for kommuner og næringsliv her i nord, og har fungert utmerket ved å tilføre kompetent arbeidskraft som har bidratt til at Nordland nå har rekordvekst innenfor svært mange næringsområder.

Denne navlestrengen ble nå effektivt kuttet av stortingets vedtak -som jo opprinnelig var knyttet til ulovligheter i byggenæringa i Oslo, men altså nå utvidet til å gjelde i hele landet og i alle bransjer.

For oss fremstår det litt underlig at Lyngedal, de rødgrønne representantene og Krf i nord -ikke har innvendinger, men derimot forsvarer det ideologiske korstoget mot samfunn og næringslivet i distriktene.

De vet inderlig godt at vedtaket ikke er konsekvensutredet eller drøftet med arbeidslivets parter, slik den Norske modellen forutsetter. Likeledes som de også vet at regjeringens liberalisering av arbeidsmiljøloven ikke har ført til flere midlertidige ansettelser, men at flere med hull i CV én nå har fått seg fast jobb vet at de fikk en sjanse og en fot innafor som vikar.

At stortingsrepresentant Lyngedal fra Nordland ikke er bekymret over konsekvensene av vedtaket bekymrer oss. Vi anbefaler derfor at hun kontakter de som berøres av forslaget, samt ser på Krf`s usikkerhet og tilleggsforslaget som åpner for å se på saken på nytt dersom det fremkommer nye opplysninger som viser uante konsekvenser av vedtaket, bla for samfunn og helsevesenet.

Vi har forståelse for at politisk ideologi er viktig for Lyngedal og de rødgrønne, men vårt håp er at særlig Ap ser at praktisk politikk til beste for samfunnet i Nord Norge og distriktene må få gå foran i denne saken??

Arbeiderpartiet`s stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal forsvarer iherdig de rødgrønne og Krf s` vedtak om å gjøre det vanskeligere for helsevesenet og næringslivet i distriktene å rekkrutere fagpersonell.

Det er ikke overraskende at Lyngedal forsvarer sitt parti og ideologien bak vedtaket, men at representanten fra Narvik ikke ser ut til å kjenne næringslivet og helsevesenet i distriktene`s praktiske utfordringer med vedtakene, synes vi er straks verre.

Ved å forby midlertidig innleie fra vikarbyråer som ikke er faste ansatte, samtidig som man forbyr midlertidige ansatte i bedrifter uten nasjonal tariffavtale, vil dette utvilsomt ha konsekvenser for både lokalt helsevesen og et næringsliv i Nord Norge som både mangler folk og er sesongbetont.

Lyngedal hevder at vedtaket nærmest er bagatellmessig og bare forskyver maktforholdet litt i retning arbeidstaker og viktigheten av faste ansettelser i arbeidslivet. 

Vi er ikke uenig i at faste ansettelser er viktig for å skape seg en fremtid, få lån i bank osv, men problemet for Nord Norsk helsetjeneste eller næringsliv er jo ikke mangel på tilbud om faste ansettelser. Problemet er jo å få tak i fagfolk og spesialister til disse ledige stillingene.

Nord Norge skriker etter arbeidskraft og iflg den årlige konjunktur undersøkelsen, Index Nordland -er den største trusselen mot fortsatt sterk vekst i Nordland at vi ikke klarer å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Det er jo på dette området vikarbyråene har vært en «velsignelse» for kommuner og næringsliv i nord. Dette har fungert utmerket, hvor denne kompetente arbeidskraften har bidratt til at Nordland nå har rekordvekst innenfor svært mange næringsområder.

Denne navlestrengen ble nå effektivt kuttet av stortingets vedtak -som jo opprinnelig var knyttet til ulovligheter i byggenæringa i Oslo, men altså nå utvidet til å gjelde i hele landet og til alle bransjer.

For oss fremstår det litt underlig at Lyngedal, de rødgrønne representantene og Krf i nord -ikke har innvendinger, men derimot forsvarer det ideologiske korstoget mot samfunn og næringslivet i distriktene.

De vet inderlig godt at vedtaket ikke er konsekvensutredet eller drøftet med arbeidslivets parter, slik den norske modellen forutsetter. Likeledes som de vet at regjeringens liberalisering av arbeidsmiljøloven ikke har ført til flere midlertidige ansettelser, men at flere med hull i CV én nå har fått seg fast jobb gjennom å kunne starte som vikar og vise at man duger.

At stortingsrepresentant Lyngedal fra Nordland ikke er bekymret over konsekvensene av vedtaket bekymrer oss. Vi anbefaler derfor at hun ser på Krf`s usikkerhet i saken, med tilleggsforslaget som åpner for å se på saken på nytt dersom det fremkommer nye opplysninger som viser uante konsekvenser for samfunn og helsevesen.

Vi har forståelse for at politisk ideologi er viktig for Lyngedal og de rødgrønne, men vårt håp er at særlig Ap ser at praktisk politikk til beste for samfunnet i Nord Norge og distriktene må få gå foran i denne saken?

 

 

 

 

 

 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.