llustrasjonsfoto. Foto: Avisa Lofoten.

Lofotodden blir nasjonalpark

Skrevet av Maja Borgvatn Karlsen
21.06.2018 09:54 - OPPDATERT 21.06.2018 10:19

Fredag legger regjeringen ved klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fram forslag om at Lofotodden etableres som nasjonalpark.

Størstedelen av den nye nasjonalparken er landområder i Flakstad og Moskenes kommune (86 kvadratkilometer), mens 13 kvadratkilometer av parken er sjøområder.

– Lofotodden nasjonalpark er vern av noe av det flotteste kystlandskapet vi har. Nå sikrer vi dette området for framtidige generasjoner. Den nye nasjonalparken har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder. Vi tar vare på det særpregete og unike landskapet med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ola Elvestuen har vært flere ganger i Lofoten de siste årene og har snakket mye om de spesielle verdiene som finnes i dette området.

- En kjempeseier for miljøet, reiselivsnæringen og befolkningen i hele regionen, sier Rolf Zimmermann og Anja Johansen fra Venstre i Vestvågøy og Vågan.

 Anja Johansen fra Venstre i Vågan og Rolf Zimmermann fra Venstre i Vestvågøy. Foto. Privat

Fiske og annen næring kan fortsette

I informasjonen fra departementet om denne saken skriver ministeren blant annet at «begge kommunene som berøres av vernet er fiskerikommuner. All aktivitet knyttet til fiske kan fortsette som før. De få havområdene som er med i vernet på yttersiden, er eksponerte gruntvannsområder som er lite egnet for akvakulturvirksomhet og fiske. Det er gjort flere tilpasninger av vernegrensen underveis i prosessen slik at blant annet de fleste fritidsbygg, en mulig drikkevannskilde og eventuell framtidig kraftproduksjon nå ligger utenfor vernegrensen.»

 Avisa Lofoten oppdaterer

Naturvernforbundet feirer

- Dette er en gledens dag for arbeidet med nasjonalparker i Norge. Dette er vår 40. nasjonalpark utenom Svalbard, og den har store og særegne natur- og friluftslivverdier, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Hvis vedtaket er i tråd med forslaget, blir nasjonalparken på 104 kvadratkilometer.

- Dette er en gledens dag for alle som mener dette er et godt prosjekt, sier Martin Eggen i Naturvernforbundet i Lofoten.

- Ikke bare blir naturen sikret for kommende generasjoner, vi håper også på enda bedre forståelse for at naturen må forvaltes i et langt perspektiv. Det betyr at vi tar vare på umistelige naturverdier. Flakstad kommune får nå sitt første verneområde, det er en milepæl for en kommune med så mye vakker og viktig natur. Vi er stolte av våre politikere som har stått på for nasjonalparken. Vi vil også løfte frem alle som har bidratt til en konstruktiv debatt, for debatten har tidvis vært ganske het. God kunnskap og prosess har vært viktig, sier Eggen.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.