Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen svarer på et leserinnlegg som sto i Avisa Lofoten 8. september. Foto: Fiskeri- og næringsdepartementet.

Marin forsøpling tas på største alvor

Skrevet av Leserinnlegg
11.09.2020 19:30 - OPPDATERT 12.09.2020 10:17

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen svarer på innlegget fra Kirsti Saxi og Christian Torset med tittelen «Fiskeriministeren tar ikke problemet med plast i havet på alvor» som var på trykk i Avisa Lofoten 8. september.

Av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

SVs Kirsti Saxi og Christian Torset påstår i et innlegg at jeg ikke tar utfordringen om marin plastforsøpling på alvor. Det stemmer absolutt ikke. Marin forsøpling er et miljøproblem jeg tar på største alvor og jeg er særdeles opptatt av å støtte tiltak som kan løse utfordringene.

I Norge merker vi nok effekten av plastsøppel mer enn i mange andre land, fordi havstrømmene fører med seg havsøppel fra kontinentet. Saxi og Torset ber i innlegget regjeringen om å støtte nye internasjonale regler om søppelhåndtering. Det er uklart for meg hva forfatterne sikter til. Det kan nærmest se ut som om de ikke har satt seg inn i saken. Jeg forstår at Norges Fiskarlag og andre næringsaktører har tatt initiativ til er en mulig internasjonal ISO-standard for håndtering av avfall om bord på fiskefartøy i samarbeid med Standard Norge. Dette handler derfor ikke om internasjonale regler. Jeg er uansett veldig positiv til at Fiskarlaget går i bresjen med et slikt initiativ. Jeg tror dette er en del av løsningen.  Vi er avhengig av at alle bidrar.

Utfordringene må løses både gjennom internasjonale og nasjonale handlinger og tiltak. Internasjonalt bidrar blant annet Norge  gjennom et eget bistandsprogram. Nasjonalt har Nærings- og fiskeridepartementet i år bevilget penger til både Fiskeridirektoratets opprydningstokt av tapte fiskeredskaper, og til ordningen Fishing for Litter der fiskebåter tilbys gratis levering av marint avfall. Fiskerne er også med på å finansiere forskning på å utvikle miljøriktige fiskeredskaper som kan brytes ned av naturen.

Vi er godt i gang med å trappe opp innsatsen mot marin plastforsøpling og få den bedre koordinert. Det gjøres mer på dette området enn noen gang før, og vi vil følge nøye med fremover og fortløpende vurdere nye tiltak. Dette er viktig for Norge som sjømatnasjon – som produsent av ren og sunn mat.

Hver enkelt av oss kan også bidra litt. Årets TV-aksjon går som kjent til å bekjempe plastsøppel i verdenshavene. Selv var jeg nylig med på en strandryddeaksjon i min hjemkommune Bodø.

Les mer om:

Leserinnlegg
Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.