Trond Kroken og Jim Olaisen i Flakstad Senterparti

Flakstad SP mener kommunestyret har gjort alt etter loven

Skrevet av Thomas Rud
19.12.2018 18:00 - OPPDATERT 21.12.2018 09:03

Trond Kroken og Senterpartiet i Flakstad ber om at torsdagens ekstraordinære kommunestyremøte avlyses.

Flakstad kommunestyre vedtok i forrige møte driftsbudsjett for 2019. I dette driftsbudsjettet ble det vedtatt at kommunen skulle redusere eiendomsskatten. 

For å få dette til ble det etter et forslag fra Senterpartiet bestemt at pengene til næringsadministrasjonen skulle kuttes med 740.000 kroner. Utgiftene næringsadministrasjonen i Flakstad har er i knyttet til arbeidsoppgavene til næringssjef Kurt Atle Hansen. I realiteten betød kuttet at Hansen enten mister jobben eller blir satt på andre arbeidsoppgaver i kommunen. 

Arbeidsmiljøutvalget i kommunen reagerte siden konsekvensene for en ansatt så ut til å bli store. Utvalget landet på at konsekvensene av budsjettvedtaket brøt loven. De anbefalte dermed at man ved senere behandlinger av denne typen saker skal kartlegge hva konsekvensen blir av vedtak. De ønsket også at konsekvensen av budsjettvedtaket skulle vurderes på nytt.  At saken skulle til ny behandling i kommunestyret var Sp uenige i. 

– Flakstad SP ber om at ekstraordinært kommunestyremøte som er berammet 20 desember avlyses. Vi er av den oppfatning at innkallingen ikke er gjort på saklig grunnlag og at det snarere er å betrakte som en omkamp i en sak som er avsluttet med lovlig fattet vedtak, skriver gruppeleder Trond Kroken i en epost til ordføreren. 

Kroken og SP mener at det opprinnelige vedtaket om å kutte i pengene til næring ikke sier noe om oppsigelse av ansatte, og mener det er kommunens administrasjon og Rådmannens ansvar å følge opp et vedtatt budsjett. Han mener at kommunestyret ikke har brutt arbeidsmiljøloven. 

De har også kontaktet en advokat Nils Storeng. Han er advokat i arbeidsrett. Han mener vedtaket ikke er ulovlig. 

– Oppsigelse av kommuneansatte (som for private ansatte) følger som sagt av arbeidsmiljølovens kapittel 15. Her stilles det strenge krav til arbeidsgivers saksbehandling, oppsigelsens form og innhold. Det vil si krav til det materielle innholdet som grunnlag for en oppsigelse. Å påstå at et budsjettvedtak har samme virkning som en oppsigelse blir i lys av dette meningsløst, skriver advokaten. 

Kroken har ikke noe løsning for hvor kommunen skal finne penger hvis løsningen blir å overflytte næringssjef Kurt Atle Hansen til andre arbeidsoppgaver i kommunen. 

– Det er Rådmannens ansvar å finne ut av dette, sier Kroken. 

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.