Krysset i Gullesfjord, der den nye veistrekningen skal innom og forgreine seg mot Tjeldsund og Sortland.
Samferdsel

Nå kommer Hålogalandsveien

– Det viser at vi satser på å utvikle regionen. Når den nye E10 står ferdig, vil veien være 30 kilometer kortere og reisetiden kuttet med nesten 40 minutter. Det vil være en stor forbedring for folk og næringsliv i hele regionen, sier Hareide.


Regjeringen la fredag frem forslag til Stortinget om å vedta utbygging og finansiering av prosjektet E10/rv. 85 mellom Tjeldsund bru i Tjeldsund kommune og Langvassbukt i Sortland kommune. Veien blir også kalt Hålogalandsveien. 

Prosjektet er beregnet å koste 9 250 millioner kroner, og det vil komme bompenger på strekningen. Regjeringen ønsker å sette av totalt 18,3 milliarder kroner til hele OPS-perioden, som er 25 år. Dette inkluderer utgifter til drift og vedlikehold av veien. Prosjektet kan ha oppstart en gang i 2023.

– Hålogalandsveien er veldig viktig for å knytte sammen Lofoten og Vesterålen med E6 og resten av Norge. I dag er det stedvis en smal vei med flere bratte stigninger, som gjør det utfordrende og noen ganger farlig å kjøre strekningen. Mange bedrifter som er avhengig av veien ligger i Lofoten og Vesterålen. Spesielt om sommeren er det også mange turister i området. Totalt sett er det derfor på tide å gjøre noe med denne veien nå, sier samferdselsministeren.

Et samarbeid mellom det offentlige og private
Regjeringen ønsker at prosjektet skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid, såkalt OPS-prosjekt. OPS innebærer at én privat kontraktspart (OPS-selskapet) får ansvar for å gjennomføre utbyggingen, inkludert prosjektering, drift og vedlike­hold. Selskapet får betalt en milepælssum når anlegget åpner, deretter en sum årlig, basert på kontrakten med staten, fra den dagen veien åpner. OPS-kontraktsperioden vil være 25 år. 

Dette er det tredje og siste OPS-prosjektet som vil gjennomføres.
– Vi tror at et OPS-prosjekt kan utløse innovasjon med nye tekniske løsninger. Det kan gi oss mer vei for fellesskapets penger. Vi har også vurdert å dele opp kontrakten i mindre delkontrakter. Vi har likevel valgt å beholde én stor kontrakt. Da vil veien stå klar fortere, og vi forventer at det vil koste mindre. Jeg er kjent med at norske entreprenører har vist interesse for å være med i konkurransen om å bygge veien, sier Hareide.

82 kilometer ny vei
Prosjektet omfatter bygging av totalt 82 kilometer tofelts vei. 35 av disse kilometerne vil være ny vei i dagens trase. Det vil bli 27 kilometer i tunneler og 20 kilometer vei i ny trase. 

Prosjektet omfat­ter i tillegg en kort strekning av rv. 83 fra E10 i ret­ning Harstad. Utbedring av eksisterende E10 fra Kåringen til Kanstadbotn inngår også i prosjektet. Denne strekningen vil bli omklassi­fisert til fylkesveg etter at ny E10 er åpnet for tra­fikk. 

I tillegg kommer kollektivtrafikktiltak, rasteplasser, en døgnhvile­plass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveier, tilkoplinger til eksisterende vei, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.

Debatt
Nye Avisa Lofoten AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.