Naturskader for 100 millioner kroner

Skrevet av Marius B. Staveli
08.03.2019 08:25 - OPPDATERT 10.03.2019 12:03

Norsk naturskadepool antar at stormen som herjet i fylket den 14. til 16. februar har forvoldt naturskader for opp mot 80 millioner kroner i Nordland.

Tallene fra Norsk naturskadepool er foreløpige beregninger basert på innmeldte skader fra forsikringsselskapene og deres egne erfaringer fra tidligere uværshendelser.
Naturskadepoolens tall er også bare en pekepinn på de totale kostnadene av uværet, da det er mange skader som oppleves som naturskader av de som er rammet - men som ikke teknisk sett ikke blir regnet som naturskader.
– For forbrukeren har det lite å si. De forholder seg til forsikringsselskapet. Dette er bare en teknisk greie oss forsikringsselskap i mellom, sier Sigmund Clementz i forsikringsselskapet IF.


De reelle kostnadene etter uværet vil derfor være høyere enn tallet som er meldt inn til Naturskadepoolen.

Hardt rammet
Så langt er om lag 1.000 skader på bygninger meldt inn fra forsikringsselskapene til Naturskadepoolen etter storm og skredhendelser i Nordland i februar. Lofoten ble hardt rammet av uværet.

Dette tallet kan øke. Det samme kan anslaget for kostnadene, som foreløpig er beregnet til å komme opp i 80 millioner kroner.
For januar er det kommet inn om lag 400 saker, og det er anslått at disse har en total kostnad på 25 millioner kroner. Dette er også foreløpige tall, og disse kan endre seg.

Moderate kostnader
Sigmund Clementz i Forsikringsselskapet IF forteller at det ikke er snakk om mange store skader på hus.

– Det vi ser fra stormen i februar er at mange av skadene er på mindre konstruksjoner, som naust, garasjer og uthus. Vi har noen større saker, men dette gjelder i hovedsak skader på bedrifter, sier Clementz.

– De som bor i Lofoten er vant til været, og husene har vært ute en vinterdag før. De er bygd for å tåle været, og derfor er det ikke de store skadene på privatboliger, sier Clementz.

– Ja, det blåste kraftig. Men det er jo ikke unormalt. Vi har fått inn et sted mellom 150 og 200 meldinger om skader etter stormen, sier han.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.