Ellen Gjertsen med noe av plasten hun og samboer Birger Nilsen har plukket . Foto: Privat.

Noen tanker rundt plastavfall

Skrevet av Leserinnlegg
14.10.2020 16:23 - OPPDATERT 15.10.2020 07:02

Flere politikere i Moskenes har gått sammen om noen tanker rundt plastforsøpling i havet.

Havet gir liv, mat og rikdom. Hvert år kommer den norsk arktiske torsken til Lofoten for å gyte. Allerede på 1100 tallet ble torsken en internasjonal handelsvare som la grunnlag for utvikling- bosetting og lokalt næringsliv. Fiskeriene har derfor gjennom århundrer vært rasjonale for Lofotens eksistens og utvikling.

De senere årene har også turisme og industri blitt en del av vår økonomiske hverdag. Og befolkningen har gjennom de ulike næringer bidratt med betydelige inntekter til fellesskapet. Det nevnes at Lofoten og Vesterålen utgjør den sterkeste regionen i Nord og er en betydelig aktør i nasjonal sammenheng.

Årets TV aksjon er gitt til World Wildlife Fund (Verdens naturfond) som opererer i over hundre land. Naturvernforbundet arbeider for å bekjempe forurensning og ivareta dyreliv og naturmangfoldet. Tema for årets aksjon er «Et hav av muligheter». Innsamlede midler vil bli benyttet i Sør-øst Asia som er området med de største forurensningskilder til havet.

I følge WWF skylles det hvert minutt 15 tonn- og hver dag 22 tusen tonn plast i havet. 80 prosent av plasten kommer fra land, og resterende 20 prosent kommer fra den maritime næringen, hhv petroleumsnæringen, fiskerier og shipping. Plasten forsvinner ikke men blir til mikroplast og følger de store havstrømmer. Sjødyr, fisk og fugler oppfatter mikroplasten som mat, og tusenvis dør etter å ha spist av dette.

Forurensning og plast svekker evnen til reproduksjon og eventuelle mislykkede gytesesonger i Lofoten vil være en ufattelig katastrofe lokalt og nasjonalt.

Vi har alle sett mediebilder av strandede hval med buken full av plast, bildene er tatt der det er mennesker og kamera, vi vet derimot lite hva som skjer i ubebodde arktiske områder.

Hva kan vi gjøre, «Clean Up Lofoten», LAS, og «Reine strender» IRIS i Salten er offentlige regionale, interkommunale virksomheter som bidrar og støtter opp om oppryddingskampanjer. LAS har siden 2011 tatt imot over 300 tonn marint avfall hvor dette resultatet beror på lokalt engasjement.

Flere private tar initiativ, føler ansvar, og rydder strender i sine nærmiljøer. Ønsker å berømme Birger Nilsen fra Moskenes og Ellen Gjertsen fra Flakstad som bor på havet i sin 32 fots store seilbåt, «sailaway». Under opprydding på de ulike holmer finner de lag på lag med plast under den naturlig vegetasjonen. Hoveddelen av avfallet mener de stammer fra lokale fiskerier, oppdrett og husholdninger. Så langt i år samlet har de samlet 170 sekker med plast levert IRIS i Salten, og lover de å fortsette med dette arbeidet utover høsten.

Vår eksistens hviler på det som havet gir, av den grunn er beslutningen i Formannskapet om å ikke støtte årets aksjon, «Et hav av muligheter» uforståelig. Derimot har vi tro på innbyggernes bevissthet og forståelse av hva rent hav betyr for oss, og vi håper på folkelig støtte og engasjement til aktiviteter for å ivareta vår blå åker for kommende generasjoner.

Med hilsen

Runhils Olsen, SV
Mina Dyrkorn Færden, Bygdelista i Moskenes
Marlene Sæthre, Uavhengig
Svein-Georg Gabrielsen, Uavhengig

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.