Illustrasjonsfoto. Foto: Ane Strømsvåg

Ny oppvekstplan i Moskenes

Av Maja Borgvatn Karlsen
09.04.2018 14:28 - OPPDATERT 10.04.2018 13:40

- Selv om kommunen har store økonomiske utfordringer er det viktig å utvikle best mulig kvalitet i det kommunen skal levere av tjenester.

Det skriver rådmann Per A. Sperstad i en pressemelding.
Moskenes kommune har vedtatt å starte arbeidet med å lage en ny oppvekstplan. Planen skal ta utgangspunkt i hele spekteret innen oppvekst og lage en helhetlig politikk på området fram til 2028.
- Det er behov for å lage en oppvekstplan, heter det vedtaket fra kommunestyret. Planen skal si noe om både barnehagetilbud, grunnskole, videregående opplæring og fritidstilbud, forklarer Sperstad.

Utfordringer

En langsiktig plan for oppvekstområdet skal være retningsgivende for politiske og

administrative beslutninger i planperioden. Planen er et styringsverktøy for Moskenes kommune som barnehage- og skoleeier. Oppvekstplanen skal beskrive nåsituasjonen og peke på kommende utfordringer for sektoren.

Dialogmøte
Arbeidet med planen starter opp nå i vår og ganske tidlig i prosessen skal det avholdes et lokalt dialogmøte. 
- Vi ønsker et tydelig engasjement i arbeidet med planen, ikke minst fra foreldre og foresatte. Meningen er å sette klare mål og forventninger til de ulike tjenestene.


Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.