Vest-Lofoten videregående skole mottok i dag trusler mot elever og ansatte

Ny skytetrussel mot VVGs

Skrevet av Andre Bruun
06.02.2020 13:41 - OPPDATERT 07.02.2020 07:01

Rundt klokka ett sendte rektor Kim Unstad ut melding til alle foresatte ved Vest-Lofoten videregående skole om trussel rettet mot elever ved skolen.

Klokka ett sendte ledelsen ved Vet-Lofoten Videregående skole ut melding til alle foresatte om at skolen nok en gang er utsatt for trusler om skyting mot elever og ansatte ved skolen. Rektor Unstad tar situasjonen alvorlig, men har i samarbeid med Politi valgt å fortsette skoledagen.

Ser an situasjonen
Det var tidligere i dag at skolen mottok trusler via sosiale medier, direkte rettet mot elever, som skulle skytes. Politiet ble kontaktet og har påbegynt etterforskning av truslene. I samråd med politi, har skolen valgt å fortsette skoledagen som normalt, men erkjenner at situasjonen er uholdbar.
- Vi fortsetter skoledagen som normalt, etter samråd med politiet, er uttalelsen skolen velger å gi på det nåværende tidspunkt.

Politiet kan ikke gi noen uttalelser utover det som kommer i meldingen fra skolen, men sier de ser alvorlig på truslene.
- Denne trusselen er én for mye, det har kommet trusler mot skolen også tidligere.

Poengterer alvoret 
Politiet ønsker å poengtere alvoret i denne type trusler, og hvordan det kan ramme de som kommer med slike trusler.
- Denne type trusler blir tatt på største alvor, og de ansvarlige for truslene, vil måtte stå til ansvar for dem. Alle denne type handlinger blir registrert og havner på rullebladet til den skyldige. Vi regner med å ha klarhet i saken i løpet av dagen, men siden trusselbildet fortsatt er uklart, må vi ta forbehold og bruke bemanning på skoleområdet og i etterforskningsprosessen, forteller politiet sentralt.

De ønsker å poengtere at denne type adferd er svært alvorlig, og kan i verste fall få store konsekvenser både for de som mottar truslene, og dem som retter truslene.
- Dette er en uting som blir straffet relativt hardt. Det har vært en oppblomstring av slike skytetrusler nasjonalt, og vi oppfordrer foresatte til å snakke om hvor alvorlig det er å gjennomføre slike aksjoner, selv om truslene er tomme.

Debatt
Avisa Lofoten oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.